Bengt Stridh vid sitt hus i Västerås med solceller på taket. Bengt är en av pionjärerna inom egenproducerad el via solceller.
Bengt Stridh vid sitt hus i Västerås med solceller på taket. Bengt är en av pionjärerna inom egenproducerad el via solceller.

Fritt fram att sätta solceller på taket

ANNONS
|

Sedan tidigare har det krävts bygglov för att få sätta upp solceller eller solfångare på taket, både på flerfamiljshus och på villor. När solel har blivit alltmer populär även på var mans tak har bygglovsärendena hopat sig hos kommunernas byggnadsnämnder. Många har dessutom fått nobben – i en del kommuner har inte välviljan mot svarta solblaffor på taken varit särskilt stor, enligt näringsdepartementet.

Men nu blir det andra bullar. Från den första augusti försvinner bygglovskravet, i alla fall för hus som inte är särskilt intressanta ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Ett krav är att solcellerna eller solpanelerna följer husets form.

ANNONS
TT

ANNONS