Fortsatt smittspridning av corona att vänta i vinter

Folkhälsomyndigheten har presenterat nya scenarier för smittspridningen av covid-19. Även om mycket talar för att smittan fortsatt hålls på en låg nivå, räknar myndigheten med att den fortsätter i höst och vinter.

ANNONS
|

Den mest troliga utvecklingen i höst och vinter är att smittspridningen av covid-19 håller sig på en låg nivå, menar Folkhälsomyndigheten. Möjligtvis ökar den något jämfört med nuläget men då med lokala variationer, tror man.

– Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning. Var och ens agerande är avgörande för hur stor ökningen blir, och hur väl vi lyckas hålla sjukligheten nere, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Viktigast nu är att så många som möjligt vaccinerar sig, att alla som känner sig sjuka stannar hemma och att ovaccinerade personer följer de särskilda rekommendationer som gäller för dem.

ANNONS

Flera orsaker till ökad smitta

Folkhälsomyndigheten har presenterat scenarier för covid-19-utvecklingen löpande under pandemin. De nya scenarierna bygger på att vaccinationstäckningen i befolkningen fortsätter öka, och att människor fortsätter följa rekommendationen om att stanna hemma när de är sjuka.

Myndigheten ser flera anledningar till att smittspridningen kommer fortsätta öka. Bland annat att deltavarianten är särskilt smittsam, att den kallare årstiden kommer göra att covid-19 lättare sprids och att det alltjämt finns ovaccinerade grupper i samhället.

”Möjlighet att införa vaccinationsbevis”

Scenario 2, som Folkhälsomyndigheten ser som minst troligt, innebär att ungefär 5 000 nya covid-19-fall rapporteras per dag i december och januari. Enligt myndigheten skulle ett sådant scenario kunna bli aktuellt om kontaktintensiteten i befolkningen ökar kraftigt.

– Skulle smittspridningen öka dramatiskt och belastningen på hälso- och sjukvården stiga kraftigt, är vi självklart beredda att vidta åtgärder som att återinföra den nationella rekommendationen om hemarbete och att hålla avstånd. Det finns ju också möjlighet att införa vaccinationsbevis. Men det mest sannolika är att vi får lokala variationer i smittspridningen som kan kräva riktade insatser. Vilka åtgärder som blir aktuella beror på var och i vilken grupp smittspridningen sker, säger Anders Tegnell.

ANNONS