Försvarsmakten döms att betala skadestånd till Uppsala Vatten efter att ha förorenat vattentäkter med PFAS. Arkivbild.
Försvarsmakten döms att betala skadestånd till Uppsala Vatten efter att ha förorenat vattentäkter med PFAS. Arkivbild. Bild: Hasse Holmberg/TT

Försvaret tvingas betala för PFAS-föroreningar

Försvarsmakten ska ersätta Uppsala Vatten ekonomiskt efter att ha förorenat dricksvatten. Det slår Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt fast.

ANNONS
|

Mark- och miljööverdomstolen går på Uppsala Vattens linje och anser att de PFAS-föroreningar i mark och grundvatten kommer från Försvarsmaktens utsläpp. Enligt domen ska Försvarsmakten betala skadestånd till Uppsala Vatten för kostnader som det kommunala bolaget haft för att rena vattnet.

Uppsala Vatten stämde från början Försvarsmakten på 215 miljoner kronor. Summan skulle täcka kostnader för den sanering som redan har gjorts men även framtida kostnader. Men domstolen anser inte att det är lämpligt att bestämma ersättning för framtida skador med hänsyn till osäkerhetsfaktorer.

Efter att det kommunala bolaget upptäckte PFAS-föroreningarna 2012 började Uppsala Vatten rena vattnet. Enligt bolaget kommer föroreningarna från brandskum som Försvarsmakten använt på Ärna flygplats i kommunen.

ANNONS

Domen är en överklagan av en dom från 2021 då en oenig mark- och miljödomstol inte ansåg att Försvarsmakten behövde ta ansvar för de PFAS-föroreningar som finns i vattnet i Uppsala

I dagsläget överskrider inte dricksvattnet Livsmedelsverkets gränsvärden för PFAS. Men den 1 januari 2026 börjar nya regler att gälla som kan innebära att gränsvärdena överstigs.

Fakta: PFAS

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser.

Det finns flera tusen olika PFAS-ämnen. De har framställts sedan 1950-talet och ansetts användbara på grund av sin förmåga att avvisa vatten, fett och smuts.

Eftersom de är svåra att bryta ner finns de överallt i miljön.

Att återkommande få i sig PFAS under längre tid kan påverka hälsan på sikt. Foster, spädbarn och barn tros vara extra känsliga. Studier har visat att PFAS-ämnen kan påverka immunförsvar, födelsevikt, kolesterolhalten i blodet, samt öka risken för vissa cancerformer.

Från den 1 januari 2026 har Livsmedelsverket satt ett nytt gränsvärde för PFAS i dricksvattnet på 4 nanogram PFAS per liter dricksvatten för fyra PFAS-ämnen. Tidigare låg gränsen på 90 nanogram per liter.

Källa: Livsmedelsverket

ANNONS