Försvaret får tillskott på 53 miljarder

Försvarsberedningen föreslår att försvarets budget ökas med nästan 53 miljarder kronor fram till 2030. Pengarna ska bland annat gå till fler värnpliktiga och ett starkare luftförsvar.
– De här beloppen är så stora att det finns en risk att vård, skola och omsorg kommer drabbas, äger Peter Hultqvist (S), vice ordförande i försvarsberedningen.