Regeringens särskilde utredare Jonas Trolle överlämnade på onsdagen ett delbetänkande till skolminister Lotta Edholm (L).
Regeringens särskilde utredare Jonas Trolle överlämnade på onsdagen ett delbetänkande till skolminister Lotta Edholm (L). Bild: Jessica Gow/TT

Förslag: Tvinga skolor att polisanmäla elever

Gör skolor skyldiga att polisanmäla elever som misstänks för brott begångna i skolverksamheten.
Det föreslår regeringens särskilde utredare.

ANNONS

Skolan "ska inte vara en fredad plats, eller en plats där man själv bestämmer vad som ska anmälas". Det slår utredaren Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE), fast i samband med att ett delbetänkande nu lämnas över till regeringen.

Skolpersonal måste alltid anmäla till socialtjänsten om det finns tecken på att ett barn far illa. Men det finns ingen uttalad skyldighet att polisanmäla en brottsmisstänkt elev. Nu föreslås alltså en sådan skyldighet, om inte "övervägande skäl" talar emot.

Kan det bli situationer där en skola anmäler en sjuåring?

– Det här handlar inte om konflikter mellan elever. I ett så extremt fall som en sjuåring skulle det till exempel kunna handla om en ung person som förvarar vapen eller narkotika och man vill se om det finns någon äldre eller organisering som står bakom, säger Jonas Trolle vid en pressträff.

ANNONS

Ansvaret för att polisanmäla ska ligga på rektor.

Flera förslag

I betänkandet finns även förslag på skärpta krav på att stänga ute obehöriga från skolor. Det blir inte krav på att låsa skolan, men väl att "vidta åtgärder". Utredningen föreslår också större möjlighet för kroppsvisitation och undersökning av elevers väskor. Detta ska göras av särskilt utsedd personal.

– Skolan måste involveras tydligare i det förebyggande arbetet. Vår uppfattning är att våra förslag underlättar och stödjer det arbetet, säger Jonas Trolle.

Breddat uppdrag

Slutbetänkande planeras till den 20 december i år och väntas handla om informationsutbyte mellan skolor och myndigheter i brottsförebyggande syfte.

I ett första delbetänkande föreslogs att CVE ska få i uppgift att stödja kommuner, socialtjänst, polis och andra aktörer för att förebygga skolattacker.

Det var den föregående S-regeringen som tillsatte skolsäkerhetsutredningen, efter att ett antal attacker skett på skolor och både personal och elever skadats eller dödats.

Därefter har den nuvarande regeringen breddat uppdraget till att omfatta fler typer av brott. Regeringens motivering är att samhället tidigt behöver identifiera barn och ungdomar som löper risk att hamna i kriminella nätverk.

Fakta: Förslagen i korthet

Lagstadgad skyldighet för skolan att arbeta brottsförebyggande. Skyldighet att ha beredskap för allvarliga våldssituationer.

Skyldighet att det på varje förskola och skola vidtas åtgärder för att hålla obehöriga utanför skolområdet när verksamheten pågår.

Möjlighet för skolpersonal att, om nödvändigt, undersöka elevers väskor och andra föremål inom skolans område. Gäller högstadiet och gymnasiet.

Skyldighet för skolan att polisanmäla elev som misstänkts för brott i samband med skolverksamhet.

Källa: SOU 2024:17, Skolor mot brott

Fakta: Några uppmärksammade våldsdåd i skolor

Trollhättan 2015: En elevassistent dödades vid en attack på en grundskola. En elev och en lärare avled senare på sjukhus. Den 21-årige gärningsmannen sköts av polis och avled på sjukhus.

Varberg 2021: En 17-årig elev skadades när en 25-årig man tog sig sig in på en gymnasieskola, beväpnad med bland annat knivar, yxor och molotovcocktailar. Gärningsmannen dömdes till rättspsykiatrisk vård.

Eslöv 2021: En 15-årig pojke knivattackerade en lärare på sin skola. Pojken dömdes för mordförsök och grovt olaga hot till sluten ungdomsvård.

Kristianstad 2022: En 16-årig pojke gick till attack med kniv i ett klassrum på sin gymnasieskola. En elev och en lärare skadades. Pojken dömdes för mordförsök och grovt olaga hot till sluten ungdomsvård.

Malmö 2022: Två lärare dödades på en gymnasieskola av en 18-åring beväpnad med kniv, yxa och hammare. 18-åringen dömdes till livstids fängelse.

Källor: SOU 2023:28 och TT

ANNONS