Några symtom på hepatit är feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden.
Några symtom på hepatit är feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden. Bild: Anders Wiklund/TT

Flera hepatitfall bland svenska barn

Flera svenska barn misstänks ha fått en inflammation i levern, akut hepatit, av okänd orsak. Nu vill Folkhälsomyndigheten uppmana föräldrar till att vara vaksamma på symtomen.
– Att ett barn drabbas av akut hepatit med okänd orsak är mycket ovanligt men förekommer, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

ANNONS
|

Folkhälsomyndigheten gick på tisdagen ut och informerade att flera fall av misstänkt akut hepatit upptäckts i Sverige. Personerna har insjuknat under det senaste halvåret och finns spridda över landet. Det som förbryllar myndigheten är att det främst är barn som drabbats, där orsaken är oklar.

– Att ett barn drabbas av akut hepatit med okänd orsak är mycket ovanligt men förekommer. Folkhälsomyndigheten undersöker om fallen som vi ser nu representerar en ökning av akut hepatit med okänd orsak eller inte, säger statsepidemiolog Anders Lindblom, i ett pressmeddelande.

De sammanlagda nio fallen utreds nu för att se om det finns gemensamma nämnare som kan förklara sjukdomen.

ANNONS

Folkhälsomyndighetens främsta hypotes pekar på infektion med adenovirus, vilket beskrivs som en ”stor grupp virus som kan orsaka både luftvägs- och tarminfektioner”. Infektioner är vanliga, men allvarliga varianter är ovanliga.

– Folkhälsomyndigheten har informerat vården i Sverige om utvecklingen för att uppmärksamma på patienter med symtom som behöver utredas som misstänkt fall av hepatit med okänd orsak, säger Anders Lindblom.

Symtom på hepatit

Symtom på hepatit med okänd orsak kan vara att hud och ögonvitor blir gulaktiga (gulsot). De rapporterade fallen har ibland också haft kräkningar, diarré, blek avföring och illamående.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANNONS