Fler ensamkommande barn får möjlighet att stanna i Sverige. Arkivbild.
Fler ensamkommande barn får möjlighet att stanna i Sverige. Arkivbild.

Fler kan omfattas av gymnasielagen

Hundratals ensamkommande barn som egentligen inte omfattas av gymnasielagen kan ändå få rätt till uppehållstillstånd i Sverige, enligt ett nytt beslut från Migrationsverket.

ANNONS
|

Gränsen för att omfattas av den omstridda gymnasielagen går vid den 24 november 2015. Men om det finns anteckningar hos kommunen om att barnet velat söka asyl innan dess kommer det tidigare datumet att räknas, meddelar nu Migrationsverket.

- När Migrationsverket tillämpar registreringsdatumet så kommer vi även godkänna att man sagt till en myndighet eller en kommun att man vill söka asyl, säger Johanna Lindblad Óduinnin, rättslig expert på Migrationsverket.

ANNONS

Det krävs också att det ensamkommande barnet ganska snart efteråt ansökte om asyl hos myndigheten. I vanliga fall måste ansökan göras skriftigt till Migrationsverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen eller Tullverket.

Exceptionell situation

- Det var en sådan exceptionell situation den hösten och därför gör vi ett undantag för den här gruppen, säger Johanna Lindblad Óduinnin.

Ett mycket stort antal människor anlände samtidigt till Sverige i november 2015. Migrationsverket hann inte registrera alla ansökningar och ensamkommande barn skjutsades till ankomstboenden oavsett om de hade hunnit registrera sin asylansökan eller inte.

Ensamkommande barn

De sista två veckorna i november och första veckan i december 2015 registrerades runt 4000 asylansökningar som gällde ensamkommande barn.

- Vi uppskattar att undantaget kommer att gälla några hundra ensamkommande, säger Johanna Lindblad Óduinnin.

Alla övriga villkor för att omfattas av den nya gymnasielagen gäller fortfarande. Exempelvis måste man ha fått avslag på sin asylansökan och väntat mer än 15 månader på beslutet.

ANNONS

Rättelse: I en tidigare version stod det fel i ingressen. Det ska stå uppehållstillstånd och inget annat.

TT

Fakta: Asylansökan

Endast Migrationsverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket är behöriga att ta emot asylansökningar.

Sedan den 18 juli 2018 avvaktar Migrationsverket med att fatta beslut enligt den nya gymnasielagen. Anledningen är att verket väntar på vägledning från Migrationsöverdomstolen.

Den 30 september är sista datum för att ansöka om att få stanna enligt gymnasielagen.

Källa: Migrationsverket

ANNONS