Fler barnavårdcentraler gör nu hembesök också då barnet blivit 8 månader. Arkivbild.
Fler barnavårdcentraler gör nu hembesök också då barnet blivit 8 månader. Arkivbild.

Fler hembesök hos spädbarnsföräldrar

Fler föräldrar med barn runt 8 månader kan nu förvänta sig hembesök av BVC, då barnhälsovården fått nya rekommendationer.

ANNONS
|

I Sverige är vi omvittnat bra på barnsäkerhet och har varit länge. Men kontakten mellan barnavårdscentralen (BVC) och föräldrarna kan bli bättre menar Rikshandboken för barnhälsovården som numera rekommenderar landets barnavårdscentraler att göra hembesök hos föräldrar med barn som är runt 8 månader. Tidigare har BVC gjort hembesök hos nyfödda barn och deras föräldrar, medan hembesök hos 8-månader gamla barn, bara gjordes på vissa håll.

Kan informera

Tyngdpunkten i samtalet med föräldern eller föräldrarna ska vara barnets hälsa och utveckling, föräldrarollen, barnsäkerhet och familjens vardagsliv.

- Det visar sig att hembesök är en bra del av barnsäkerhetsarbetet. Man kan informera och samtala om vad barn behöver för att inte skadas. Att trygga det och fortsätta med besöken är ett sätt att behålla de bra resultaten och kanske göra dem bättre, säger Marie Köhler, barnhälsoöverläkare vid Kunskapscentrum för barnhälsa i Skåne.

ANNONS

Vid 8-månadersbesöket tittar sköterskan särskilt på ögonen, om barnet kommunicerar och hör.

- Det handlar inte bara om barnsäkerhet utan också om föräldrars frågor som man kan prata om på ett bra sätt i hemmet, säger hon.

Barn utvecklas

Om barn skadar sig handlar det oftast om en kombination av att miljön inte är anpassad för barn och att den vuxne av någon anledning inte haft uppmärksamheten mot barnet. För föräldern gäller det att ligga steget före och föreställa sig att barnet utvecklas.

- Det handlar om att förstå att även om mitt barn inte nu kan krypa till exempel, så har barnet snart den förmågan. Som att klättra och nå en varm gryta på spisen, som man inte kunde tro. Och att de blir nyfikna och vill testa.

ANNONS

Fakta: Barn och säkerhet

Rikshandboken för barnhälsovården är rekommendationer utformade av barnläkarna själva.

2014 skadades 17002 barn mellan 0 och 19 år, så illa att de behövde sjukhusvård. Vilket motsvarade cirka 770 barn/100000 invånare.

2004 var de 20749. Motsvarande 961 barn/100000 invånare.

Källa: Socialstyrelsen.

ANNONS