Studentboende i mobila containrar i Sundbyberg i Stockholm. Arkivbild.
Studentboende i mobila containrar i Sundbyberg i Stockholm. Arkivbild.

Fler antagna kan förvärra bostadsläget

Som att leta efter en nål i en höstack. Så beskriver en blivande student jakten på bostad inför terminsstarten. Till hösten har nästan 6 000 fler studenter mot i fjol antagits till universitet och högskolor – något som kan förvärra bostadssituationen ytterligare.

ANNONS
|

Det handlar sammanlagt om 5940 fler studenter som ska portioneras ut, ett resultat av att regeringen har lovat fler högskoleplatser under mandatperioden.

Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar får knappt 2000 fler antagna jämfört med föregående år, Högskolan i Skövde omkring 1650 och Uppsala universitet omkring 1200. Samtliga orter lider redan brist på studentbostäder.

- Vissa av de lärosätena har tidigare varit rödlistade i våra rapporter. Preliminärt kan man gissa att det här kommer att påverka, säger ordföranden för Sveriges förenade studentkårer (SFS) Jacob Adamowicz.

ANNONS

"Nål i höstack"

Lukas Nordblom ska börja på juristprogrammet i Uppsala i höst och måste inom mindre än en månad har ordnat bostad. Jakten går via olika annonsforum på nätet.

- Det är ganska svårt, det finns många medier att leta i. Det känns lite som att leta efter en nål i en höstack, säger han.

Den konventionella förmedlingen tror han inte på.

- Jag förväntar mig inte att få något via dem på ett år eller två.

Samarbete behövs

Stina Olén, vd för branschorganisationen Studentbostadsföretagen, efterlyser ett bättre samarbete mellan inblandade aktörer.

- Kommuner, lärosäten och bostadsbyggare behöver jobba bättre tillsammans. I dag blir det en viss ryckighet på marknaden. Det går snabbare att tillsätta fler studieplatser än att bygga studentbostäder. Dialogen är otroligt viktig, man måste ha med sig bostadsfrågan i planerandet av studier så att man hjälps åt bättre än i dag med att hantera topparna vid terminsstart.

ANNONS

Trots att det har byggts en hel del studentbostäder under senare tid behövs det byggas mer, men det måste också till regeländringar, enligt Olén.

- Det handlar om att kunna möjliggöra att bygga mer ändamålsenliga och prisvärda bostäder till studenterna. Nu har vi egentligen samma regler som för övriga bostäder, fastän det är en genomgångsbostad till för studier.

Stabilisering

Att det på fler håll i landet – i synnerhet vid terminsstart – råder brist på studentbostäder har kommit att bli ett normaltillstånd. Men Olén påpekar att marknaden ändå har stabiliserats i viss mån under det senaste året.

- Ser man till utvecklingen över åren råder fortfarande stor brist. Men hos de aktörer som har en ökad efterfrågan så har inte kötiden nödvändigtvis blivit längre. Det är positivt, för det innebär att man i högre grad har kunnat frigöra bostäder vid rätt tillfälle. Byggandet har kommit i kapp lite grann.

ANNONS

SFS planerar att göra en genomlysning av boendesituationen för landets studenter om två veckor och kommer då förhoppningsvis att bättre kunna avgöra hur allvarlig bristen är. Adamowicz säger att det ofta är studenter som redan nu hör av sig med oro över hur de ska lösa boendet.

- I vissa fall tackar de nej till sin utbildning, i andra fall försöker de att bo osäkert, på soffor eller i andra hand med korta kontrakt.

TT

Fakta: Lärosäten som antagit fler studenter hösten 2018

Universitet/högskola Antagna hösten 2017 Antagna hösten 2018 Förändring i antal Förändring i procent

Johannelunds teologiska högskola 15 38 23 153 %

Högskolan i Skövde 3692 5335 1643 45 %

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 156 210 54 35 %

Mälardalens högskola 10054 12140 2086 21 %

Mittuniversitetet 9745 11734 1989 20 %

Högskolan Väst 4772 5740 968 20 %

Gymnastik- och idrottshögskolan 543 643 100 18 %

Högskolan i Halmstad 7738 8908 1170 15 %

Försvarshögskolan Stockholm 463 523 60 13 %

Södertörns högskola 5342 5839 497 9 %

Linnéuniversitetet 22224 24058 1834 8 %

Sveriges Lantbruksuniversitet 4822 5211 389 8 %

Högskolan Dalarna 10<568 11348 780 7 %

Kungl. Tekniska högskolan 4797 5126 329 7 %

Sophiahemmet Högskola 282 301 19 7 %

Högskolan i Borås 4747 4963 216 5 %

Uppsala universitet 28543 29769 1226 4 %

Konstfack 168 175 7 4 %

Chalmers tekniska högskola 3322 3459 137 4 %

Karlstads universitet 13031 13446 415 3 %

Högskolan i Gävle 10702 11007 305 3 %

Blekinge tekniska högskola 2374 2435 61 3 %

Linköpings universitet 11818 12087 269 2 %

Luleå tekniska universitet 9920 10130 210 2 %

Malmö universitet 12465 12663 198 2 %

Umeå universitet 29417 29830 413 1 %

Källa: Universitets- och högskolerådet

Fakta: Utbud och efterfrågan på studentbostäder

Brist: Balans: Överskott:

Eskilstuna Borlänge Piteå

Falun Borås

Gävle Halmstad

Göteborg Jönköping

Kalmar Karlshamn

Karlskrona Karlstad

Linköping Kiruna

Luleå Norrköping

Lund Norrtälje

Malmö Sundsvall

Skövde Trollhättan

Stockholm Umeå

Uppsala Varberg

Växjö Visby

Västerås

Örebro

Östersund

Källa: Studentbostadsföretagen

ANNONS