En skola får inte i förväg avtala att föräldrarna ska betala för skadad lärplatta, enligt Skolinspektionen. Arkivbild.
En skola får inte i förväg avtala att föräldrarna ska betala för skadad lärplatta, enligt Skolinspektionen. Arkivbild.

Fel kräva ersättning för trasig lärplatta

En skola som lånar ut lärplattor eller andra digitala verktyg får inte i förväg kräva att föräldrarna ska stå för kostnaderna om plattan går sönder eller tappas bort. Det strider mot skollagen som säger att utbildningen ska vara avgiftsfri, enligt Skolinspektionen.

ANNONS
|

En skola som lägger upp undervisningen så att eleverna behöver lärplattan både i skolan och för läxor kan inte villkora utlämningen av plattan med ett ekonomiskt åtagande. Skollagen säger att alla, oavsett ekonomiska förhållanden, ska ha tillgång till de nödvändiga lärverktygen, summerar Skolinspektionen.

Det aktuella fallet gäller friskolan Vittra Sollentuna, där vårdnadshavare skriver på ett avtal om att betala en självrisk på 500 eller 1000 kronor om lärplattan eller datorn går sönder. Om eleven slarvat bort eller förstört datorn av oaktsamhet får föräldrarna stå för hela kostnaden.

Skrivs avtalet inte på kan eleven låna en lärplatta under lektionstid. Men Skolinspektionen konstaterar att det blir svårt för eleven att klara läxor och annat utan att ha med sig plattan hem.

ANNONS

Skolinspektionen påpekar att skolan kan kräva ersättning i de fall elever förstört eller slarvat bort lärverktyg. Men det är en civilrättslig fråga som får bedömas i varje enskilt fall.

TT

Fakta: Vad säger skollagen?

Skollagen säger att utbildningen i skolan ska vara avgiftsfri.

För grundskolan gäller att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.

Skollagen säger vidare att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

Med "obetydlig kostnad" menas till exempel en bussbiljett, en mindre entréavgift till ett museum och liknande.

Källa: Skolinspektionen

ANNONS