Fackets "Mansplaining-akut" kritiseras

Arga röster höjs mot fackförbundet Unionens jämställdhetskampanj. Syftet med kampanjen var att belysa "mansplaining" på arbetsplatser, men nu anklagas den för att vara kränkande mot män.

ANNONS
|

Från och med måndag och hela vecka 46 ut håller Unionen öppet i sinMansplaining-akut. Tanken är att facket via telefon ska "utbilda i manliga härskartekniker på jobbet". Man menar att man vill hjälpaalla, oavsett kön, att identifiera och manövrera den här typen av beteende på medlemmarnas arbetsplatser. Vid kö kan man även lyssna igenomexempel på "mansplaining".

På det event Unionen skapat för sidan på Facebook haglar kommentarer från personer som känner sig kränkta av kampanjen. Det är även många som är kritiska till begreppet "mansplaining" i sig. Här är ett par exempel från den aktuella sidan.

– Ett begrepp som "mansplaining" är ren ohämmad sexism.Hela begreppet är misandriskt och när nu Unionen driver en manshatisk kampanj ser jag det som närmast givet att byta till Ledarna, skriver en person i eventet.

ANNONS

En annan medlem menar att kampanjen ger upphov till nya problem, istället för att lösa några.

– Denna insats är skadlig för den bidrar ytterligare till ett polariserat samhälle.Lek med tanken att det var en annan grupp i samhället än män man försökte generalisera på ett negativt sätt om, exempelvis homosexuella, invandrare eller rullstolsburnaoch se om det känns ok, skriver en annan person i eventet.

Så tillägger han:

– Det finns endast en anledning till att detta tillåts och det är att det är män det handlar om. Och då helst vita cis män.

"Inte alla män ägnar sig åt mansplaining"

På Unionen understryker man att jämställdhet är en av fackets prioriterade frågor. Mansplaining-akuten är en del i det större arbete som pågår.

– Vissa reagerar på att de känner sig påhoppade för de tyckeratt det framstår som att alla män ägnar sig åt det här beteendet mot alla kvinnor. Vi påstår naturligtvis inte att alla män ägnar sig åt mansplaining, sägerPeter Tai Christensen, utredare på Unionen.

Han understryker att alla medlemmar i facket är lika viktiga.

– Vi vill inte måla upp en nidbild av en så pass stor grupp av våra medlemmar. Attvissa män upplever att den här kampanjen är utpekande mot dem var inte vår intention. Det är ett beteende som vissa kvinnor upplever att de utsätts för av vissa män, förtydligar utredaren.

ANNONS

Vad kunde ni gjort annorlunda för att undvika att kränka människor?

– Det finns alltid en risk för misstolkningar när man lyfter ut delar av en helhet Vi får fundera på om vi var tillräckligt tydliga i vår kommunikation. Vi ville göra det här med humor för då kan begreppen ställas på sin spets. Vi gjorde det med glimten i ögat, men det verkar inte ha framgått utan folk har tolkat kampanjen negativt, Peter Tai Christensen.

På Unionen understryker man att denna kampanj har till syfte att fokusera på just fenomenet mansplaining. Det utesluter emellertid inte annan jämställdhetsproblematik, menar man.

–Vi gör inte anspråkpå att det här är hela bilden. Det finns självfallet andra problem som inte tas upp i den här kampanjen. Vi har dessutom fått många positiva kommentarer och respons. Vi kan inte annat än förtydligaatt det inte var vår intention att peka ut samtliga män. Om det känns tillräckligt eller inte får kritikerna själva ta ställning till, avslutarPeter Tai Christensen, utredare på Unionen.

ANNONS