Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vaccination mot covid-19 har inletts i USA där sjukvårdspersonal var bland de första att få en spruta. Nu står Sverige på tur och vaccinationerna kan påbörjas 27 december enligt socialminister Lena Hallengren. Bild: Elaine Thompson
Vaccination mot covid-19 har inletts i USA där sjukvårdspersonal var bland de första att få en spruta. Nu står Sverige på tur och vaccinationerna kan påbörjas 27 december enligt socialminister Lena Hallengren. Bild: Elaine Thompson

Experternas svar på frågor om coronavaccinet

Ger vaccinet mot covid-19 några biverkningar? Hur länge blir jag immun? Vågar jag vaccinera barnen?
Dagen då de första sprutorna ges i Sverige närmar sig.
GP har ställt en rad frågor om vaccinet till några av landets experter – som svarar här.

EU:s läkemedelsorgan EMA och EU-kommissionen har godkänt Pfizers vaccin mot covid-19.

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström var nöjd med beslutet.

– Jättegoda nyheter. Det är första covid-19 vaccinet som blir godkänt i EU och även för Sverige. Normalt sett tar det en månad för kommissionen med medlemsländer att godkänna. Det är intressant att alla har fått se över sina administrativa rutiner, förklarade han vid en pressträff på måndagen.

Om allt går enligt plan kommer vaccinet till Sverige i mellandagarna. I Västra Götalandsregionen står organisationen startklar från den 28 december, uppger Kristine Rygge, vaccinsamordnare.

LÄS MER: Göteborgarna kan vaccineras på Ullevi

Inför vaccinationen är det många som har funderingar kring vaccinet. Här svarar experter på olika områden på GP:s frågor.

”Besvären är ofta milda och går över efter ett par dagar”

Veronica Arthurson, Läkemedelsverket, chef på enheten för läkemedelssäkerhet.

Veronica Arthurson, chef på Läkemedelsverket. Bild: Jeanette Hägglund
Veronica Arthurson, chef på Läkemedelsverket. Bild: Jeanette Hägglund

Vilka biverkningar får man räkna med?

– De vanligaste biverkningarna som noterades i kliniska studier för Comirnaty (som det godkända vaccinet heter) var milda reaktioner som gick över efter ett par dagar. Mycket vanliga biverkningar (flera än en på tio vaccinerade) var smärta och svullnad vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, frossa och feber, säger hon och fortsätter:

–Andra vanliga biverkningar (färre än en på tio) utgjordes av rodnad vid injektionsstället och illamående. Detta är reaktioner kopplade till att immunsystemet aktiveras och biverkningarna bedöms vara förväntade och acceptabla. Comirnaty är ett mycket välstuderat vaccin och resultaten från den stora kliniska fas III-studien visar att nyttan med vaccinet överväger eventuella risker. Det kan finnas riktigt sällsynta biverkningar som inte går att upptäcka i kliniska studier. Syftet med den noggranna uppföljningen som sker av vaccinet när det börjar användas i befolkningen är, bland annat, att så tidigt som möjligt hitta eventuella sällsynta biverkningar.

Hur ofta måste jag vaccinera mig mot covid-19?

– Det vet vi inte i dagsläget. Man behöver mäta och följa upp effekten över en längre tid för att kunna veta hur långvarigt skyddet är och om man behöver fylla på med nya doser efter en viss tid. Comirnaty har fått ett villkorat godkännande där villkoren är kopplade till bland annat längre tids uppföljning av effekt och säkerhet i den pågående huvudstudien.

Vad skiljer de olika vaccinerna åt, exempelvis gällande antalet sprutor, bieffekter och effektivitet?

– Ett stort antal vacciner mot covid-19 är under utveckling men endast ett är godkänt av EU. I samband med godkännande offentliggörs den typen av information för respektive vaccin. Först då är det möjligt att dra slutsatser om skillnad i skyddseffekt, säkerhetsprofil etcetera. EMA kommer också, några veckor efter godkännande, att publicera underlagen för de kliniska studier som legat till grund.

Jag vill vaccinera mina barn – kan jag göra det?

​– Comirnaty är inte testat på barn men mer data väntas längre fram i takt med att barnstudier startar och fortskrider. Godkännandet av vaccinet gäller för personer från 16 år och uppåt.

Om jag är gravid eller planerar att bli – ska jag vaccinera mig då?

​ – Det godkända vaccinet har inte testats på gravida. I nuläget rekommenderas ställningstagande från fall till fall, det vill säga att gravida bör endast vaccineras om möjlig nytta bedöms överstiga möjlig risk för individen.

Ska man ta vaccinet om man ammar?

– Det finns hittills inga studier av Comirnaty i ammande kvinnor. Risken för negativa effekter på det ammade barnet bedöms dock som liten.

Om man är allergisk, ex mot läkemedel och vissa livsmedel, ska man vaccinera sig ändå?

​​– Den som har någon form av överkänslighet mot något innehållsämne i Comirnaty ska inte ta det, det vill säga att vaccinet är kontraindicerat. Man har inte identifierat några andra grupper som inte ska ta vaccinet men det är viktigt att övervaka alla personer som vaccineras. Det behöver finnas en beredskap för att kunna ta om hand eventuella reaktioner på överkänslighet och den vaccinerade ska följas upp i minst 15 minuter.

Finns andra omständigheter där det godkända vaccinet bör undvikas?

– Den som har någon form av överkänslighet mot något innehållsämne i Comirnaty ska inte ta det. Innehållsförteckning för vaccinet finns i produktinformationen. Vaccinet är godkänt för användning i individer över 16 år, säger Veronica Arthurson.

LÄS MER: Det här vet vi om det muterade coronaviruset

Gratis för alla i Sverige

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Bild: Claudio Bresciani/TT
Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Bild: Claudio Bresciani/TT

Kostar vaccinet något för den enskilde?

– Nej, vaccinet är gratis för alla i Sverige.

Skyddar vaccinet mot smittspridning – eller enbart mot själva sjukdomen?

– Vi har inga uppgifter om vaccinernas förmåga att förhindra smittspridning, utan endast rörande förmågan att lindra symptom och svår sjukdom.

Hur lång tid tar det från att man tar vaccinet till att man utvecklat antikroppar?

– För det vaccin vi får först: En vecka – efter dos nummer två får man skydd.

Får man välja vaccin?

– Folkhälsomyndigheten återkommer med rekommendationer om det framkommer att de olika vaccinerna ska användas på olika sätt. Men som privatperson kan man inte välja mellan de olika vaccinerna, åtminstone inte inledningsvis när tillgången är begränsad.

Om man vet att man har antikroppar – ska man vaccinera sig ändå?

– Alla kommer att erbjudas vaccin, oberoende om man har haft sjukdomen eller inte. Utifrån tidigare erfarenheter från vaccinationer finns ingen anledning att tro att det ger negativa effekter att vaccineras om man redan har varit sjuk.

Är det klarlagt hur länge man har antikroppar – kan det skilja sig från individ till indvid?

– I dagsläget bedömer vi att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd som varar åtminstone upp till ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat. Hur det fungerar om man blir vaccinerad vet vi inte.

Om jag får vaccinet och min släkting i riskgrupp också har fått det – kommer vi att kunna träffas som vanligt då?

– Vi vet ännu inte hur väl vaccinet skyddar mot att man smittar, så därför gäller rådande samma rekommendationer tills detta blir klarlagt, säger Anders Tegnell.

LÄS MER: Larmet från SU: ”Håller på att gå under”

Så många kan bli immuna

Matti Sällberg, professor och biomedicinsk analytiker vid Karolinska institutet.

Matti Sällberg, professor. Bild: Karolinska Institutet
Matti Sällberg, professor. Bild: Karolinska Institutet

Måste man ta vaccinet?

– Nej, det är frivilligt

Hur många måste ta vaccinet för att det ska hjälpa?

– Om man utan restriktioner uppskattar att virus R-tal (Reproduktionstal som är ett mått på hur snabbt en smitta sprids) är 4, det vill säga att en smitta kan spridas till 4, så måste 75 procent vara immuna. Om vi antar att kanske 20-40 procent av svenskarna, beroende på region, är immuna efter genomgången under våren, så skulle jag gissa att man kommer att se effekt vid minst 50 procent vaccinationsgrad, totalt 70-90 procent immuna. Under den tid vi har restriktioner kan detta hända vid lägre nivåer.

Om man blir vaccinerad, kan man ändå få covid-19?

– Med Pfizers vaccin (det nu godkända) är risken för det fem procent.

Hur länge är man immun efter att man fått vaccinet? Behövs det fyllas på efter några år?

– Gissningsvis så handlar det om sex till tolv månader. Vi vet att immunsvaret ser bra ut fyra månader efter vaccination med Modernas vaccin.

Jag har redan antikroppar, ska jag ändå vaccinera mig?

– Inte nu i första omgången men eventuellt framöver. Det är inget vi vet än.

Vad händer om jag vaccinerar mig och har antikroppar?

– Det finns ingen anledning till oro, blir bara ökad immunaktivering och starkare immunsvar mot virus.

Viruset muterar ju hela tiden, kommer vaccinet ändå att hjälpa?

– Med största sannolikhet – ja.

LÄS MER: Coronavården tar inte julledigt – kampen mot viruset fortsätter

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.