Expertens farhåga: Rysk flotta nära Sveriges gräns

Läckorna i gasledningarna Nord Stream ligger precis utanför svensk och danskt territorialhav. Folkrättsprofessorn Mark Klamberg befarar därför att Ryssland skickar dit örlogsflottan för att bevaka reparationerna av gasledningarna.
– Vi vill inte att länder som är inblandade i väpnade konflikter i vår närhet placerar militära förband nära våra gränser en längre tid. Vi vill, som de flesta andra länder, ha lugn och ro, säger han.