Sociala medier som Snapchat och Instagram utgör en stor del av ungdomars liv. Arkivbild.
Sociala medier som Snapchat och Instagram utgör en stor del av ungdomars liv. Arkivbild.

Enkät: Sociala medier påverkar självkänslan

Unga som lägger mycket tid på social medier kan uppleva att deras självkänsla försämras, visar en enkät som ungdomar i åldern 12–16 år anonymt svarat på.

ANNONS
|

För nio av tio ungdomar är sociala medier viktiga, men en fjärdedel av flickorna upplever att deras självkänsla försämras ju mer tid de ägnar åt sådana sajter och appar, enligt enkäten som beställts av fyra Länsförsäkringsbolag. I undersökningen har unga anonymt fått svara på frågor på sajten ungdomar.se.

Och de sociala medierna utgör en stor del av ungdomarnas liv – en tredjedel ägnar minst tre timmar om dagen åt dem. För 14 procent av ungdomarna handlar det om mer än sex timmar, visar en enkätundersökning som besvarats av cirka 4000 flickor och pojkar i åldern 12–16 år.

ANNONS

Många ungdomar får uppfattningen att andra har mer spännande och roligare liv än de själva – bland flickorna hela 56 procent och bland pojkarna 38 procent. Nästan hälften känner sig inte nöjda med sin kropp när de jämför sig med andra i sociala medier.

Stor könsskillnad

"Jag gillar inte att ta bilder på mig själv just för att jag inte gillar mitt utseende, och när jag då ser andra 'populära' och mer attraktiva personer lägga ut bilder och få så många bra kommentarer och likes får det mig att känna som om jag inte är tillräckligt vacker för samhället, och det är ingen bra känsla”, skriver en 15-årig flicka.

När det gäller den självkänslan är det stor skillnad mellan könen. Bland pojkarna uppger 13 procent att den försämras när de använder mycket sociala medier mycket, medan motsvarande siffra bland flickorna är 23 procent.

"Tar över livet"

"Helt ärligt har jag många gånger känt att sociala medierna tar över mitt liv och att jag vill sluta med dem helt men jag har inte vågat för jag är rädd för vad folk ska tro", skriver en 14-årig flicka.

Enligt en tredjedel av flickorna, 33 procent, har andra skrivit elaka saker i sociala medier som gjort dem ledsna eller kränkta. Bland pojkarna handlar det om 22 procent.

ANNONS
TT

Fakta: Social medier bland unga

Vilka sociala medier använder du mest?

Snapchat: 84 procent

Instagram: 66 procent

Youtube: 66procent

Facebook: 20procent

Twitter: 7procent

Linkedin: 1procent

Är sociala medier en viktig del av ditt liv?

Ja: 49 procent

Ganska: 38 procent

Nej: 14 procent

Ungefär hur många timmar ägnar du varje dag åt sociala medier?

Mindre än 1 timme: 8 procent

1-2 timmar: 24 procent

3-4 timmar: 35 procent

5-6 timmar: 17 procent

Mer än 6 timmar: 14 procent

Använder inte sociala medier: 2 procent

Enkäten genomfördes i september förra året på sajten ungdomar.se, där 3985 ungdomar i åldern 12–16 år anonymt svarade på en rad frågor om sociala medier. Undersökningen beställdes av fyra Länsförsäkringsbolag.

ANNONS