Enigt KU kritiserar regeringen för elstödet

Energiminister Ebba Busch och regeringen får kritik av Konstitutionsutskottet för sekretessen kring det omtvistade elstödet.
Och statsminister Ulf Kristersson får en knäpp på näsan för att han sa att Sverige var en fossilfri industrination.
– Vi har funnit brister i fem granskade ärenden, säger KU:s ordförande Ida Karkiainen (S) om årets granskning av regeringen.

ANNONS
|

Varje vår granskar riksdagens konstitutionsutskott, KU, hur regeringen skött sig under året i formell mening. Totalt har årets granskning handlat om 26 ärenden. Eftersom det var val den gångna hösten så gäller nio ärenden den förra S-regeringen och 17 den nuvarande M, KD, L-regeringen. I fem ärenden har KU funnit anledning till kritik.

Konstitutionsutskottet har granskat 26 ärenden och utdelar kritik i fem av dessa. Fr v Konstitutionsutskottets vice ordförande Erik Ottosson (M), ordföranden Ida Karkiainen (S) och ledamoten Matheus Enholm (SD).
Konstitutionsutskottet har granskat 26 ärenden och utdelar kritik i fem av dessa. Fr v Konstitutionsutskottets vice ordförande Erik Ottosson (M), ordföranden Ida Karkiainen (S) och ledamoten Matheus Enholm (SD). Bild: Anders Wiklund/TT

Busch och Kristersson klandras

Det handlar bland annat om hur det gick till när regeringen beslutade om att sekretessbelägga elstöden till hushållen, ett arbete som skedde inom närings- och energiminister Ebba Buschs (KD) ansvarsområde.

Ett enigt KU finner anledning att kritisera beredningen. Utskottet konstaterar att regeringen gått för fort fram.

– Många var mycket kritiska till hur snabbt den här lagändringen pressades fram. Remissinstanserna fick ibland bara någon dag på sig att svara. Här hade regeringen kunnat börja sitt arbete tidigare, säger KU-ledamoten Malin Björk (C).

ANNONS
Statsminister Ulf Kristersson (M) kritiseras för uttalanden om Sverige som fossilfri industrination. Han får också en uppmaning, dock inte regelrätt klander, från KU om att han kunde ha övervägt att inte delta i beslutet när en ny nationell säkerhetssamordnare skulle utses, då det är en vän till statsministern.
Statsminister Ulf Kristersson (M) kritiseras för uttalanden om Sverige som fossilfri industrination. Han får också en uppmaning, dock inte regelrätt klander, från KU om att han kunde ha övervägt att inte delta i beslutet när en ny nationell säkerhetssamordnare skulle utses, då det är en vän till statsministern. Bild: Pontus Lundahl/TT

Men också statsminister Ulf Kristersson (M) själv får kritik. I regeringsförklaringen, som han läste upp när han bildade sin nya regering i höstas, sade han att Sverige redan för flera decennier sedan varit en fossilfri industrination. Något som han efteråt fick mycket kritik för. Förklaringen från Kristersson har varit att uppgiften bygger på en myndighetsrapport och var en del i ett bredare resonemang.

– Enligt KU hade risken för missförstånd sannolikt kunnat undvikas om statsministern varit än tydligare med vad han åsyftade i sitt uttalande, säger Erik Ottosson (M), KU:s vice ordförande.

Även ex-statsråd från S kritiseras

I ytterligare tre ärenden riktar KU kritik. Skolminister Lotta Edholm (L) för att hon inte svarade på frågor i riksdagen med hänvisning till KU:s granskning. Annika Strandhäll (S), tidigare miljöminister, för uttalanden om möjligheter till ny kärnkraft och ex-utrikesministern Ann Linde (S) om krigsmaterielexport till Ukraina.

Ann Linde (S), som var utrikesminister när Magdalena Andersson (S) var statsminister kritiseras för uttalanden om export av krigsmateriel till Ukraina. Uttalandet kan ha uppfattats som att det inte gick att skicka krigsmateriel dit utan en lagändring, anser KU.
Ann Linde (S), som var utrikesminister när Magdalena Andersson (S) var statsminister kritiseras för uttalanden om export av krigsmateriel till Ukraina. Uttalandet kan ha uppfattats som att det inte gick att skicka krigsmateriel dit utan en lagändring, anser KU. Bild: Anna Tärnhuvud

Samtliga ledamöter i KU står bakom kritiken. KU:s granskningsresultat har lagts fram utan reservationer.

LÄS MER:Svenskarna ger Ulf Kristersson (M) underkänt

LÄS MER:Busch: Elstödet inte ett "värdigt system"

LÄS MER:Trots elstödet – hushållens elskulder ökar

ANNONS