Sidas generaldirektör Carin Jämtin. Arkivbild.
Sidas generaldirektör Carin Jämtin. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

En av tre vill minska svenska biståndet

Över en tredjedel vill minska eller helt avskaffa det svenska biståndet, enligt en ny rapport från Sida. Sidas generaldirektör Carin Jämtin är ändå nöjd med resultatet av årets mätning och pekar på att pandemin fortfarande pågår.

ANNONS

– Jag tycker att det är glädjande att biståndsviljan ligger fast och att den fortsatt är hög, säger hon.

I år var det 77 procent av de tillfrågade som delvis eller helt håller med om att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder. Resultatet ligger på samma nivå som de två föregående åren, men är en bit under tidigare års mätningar.

På frågan om biståndet bör öka eller minska anser 38 procent att biståndet bör minska eller helt tas bort. För fem år sedan var den siffran 22 procent.

Carin Jämtin säger att det är viktigt att fortsätta informera om biståndet och att det går att göra skillnad med bistånd.

ANNONS

– Då tror jag att nivåerna kommer att gå upp igen framöver.

För negativ bild

Rapporten visar att svenskarna kan ha en för negativ bild av världen, enligt rapporten.

– Vi har en utmaning på Sida att beskriva hur världen verkligen är. Det är fortfarande väldigt många som tror att det är mycket sämre i världen än vad det är, säger Carin Jämtin.

Till exempel var det bara 15 procent som visste att barnadödligheten i fattiga länder minskat kraftigt de senaste tio åren.

Rapporten visar även att svenska frivillighetsorganisationer anses vara den mest effektiva kanalen för bistånd. Därefter följer FN, Sida och EU.

– Jag tror att det delvis beror på att de svenska frivilligorganisationerna syns ganska mycket, till exempel i galor och insamlingarna där de väldigt konkret berättar vad de gör i fält. Hur de ger möjlighet för flickor att gå i skolan eller små barn att få vaccinationer.

– Det vi behöver bli bättre på är att berätta att det ofta faktiskt finns statliga Sida-medel med i de här insatserna.

Misstänkt korruption

I Sidas korruptionsrapport för i fjol ökade antalet anmälningar om misstänkta oegentligheter från 261 ärenden till 326. Årets rapport är inte klar, men Carin Jämtin gissar på en fortsatt ökning.

Att fler fall av misstänkt korruption avslöjas hoppas hon inte ska påverka biståndsviljan.

ANNONS

– Vi får fram fler korruptionsfall eftersom vi blir allt bättre på att utreda, säger Carin Jämtin.

Hon säger att medel krävs tillbaka och samarbeten avslutas när allt inte står rätt till.

– Jag hoppas att man ser att vi är kompetenta att ta hand om de fall om korruption som inträffar.

Fakta: Om undersökningen

Sifo har på uppdrag av Sida undersökt svenskarnas attityder till bistånd sedan 1974.

Årets undersökning genomfördes genom en webbpanel under perioden 12–19 oktober av Kantar Sifo.

I undersökningen tillfrågades 1 500 personer från 18 år till 74 år som är bosatta i Sverige.

Källa: Sida

ANNONS