Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) presenterade en utredning i syfte att stärka medicinsk kompetens i kommunerna.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) presenterade en utredning i syfte att stärka medicinsk kompetens i kommunerna. Bild: Claudio Bresciani/TT

Efter kritiken: Läkare även till kommuner

Den medicinska kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård måste stärkas. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska göra det möjligt för kommuner att anställa läkare.

ANNONS
|

Under pandemin blottlades de brister som under lång tid funnits i kommunernas hälso- och sjukvård.

Medicinsk kompetens saknades på kommunernas äldreboenden och Coronakommissionen konstaterade att Sverige misslyckats med att skydda landets äldre mot smittan. Kommunerna skulle få möjlighet att anställa egna läkare i syfte att höja kompetensen inom äldreomsorgen, föreslog kommissionen.

Äldre i "första rummet"

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska öka kommunernas möjlighet att göra detta, meddelar äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

– Detta sammantaget kommer att stärka svensk äldreomsorg, men framför allt sätta de äldre i första rummet, säger Anna Tenje.

I dag har kommunerna ansvaret för kommunal hemsjukvård, ett ansvar som dock inte omfattar sjukvård som ges av läkare. Enligt dagens lagstiftning får regionerna helt enkelt inte överlåta det ansvaret till kommunerna.

ANNONS

– Samtidigt ser vi att regionerna inte alltid lever upp till det ansvar de har att ge läkarstöd till personer med svåra behov, säger Anna Tenje.

Utredningen får därför i uppdrag att lämna förslag om en förordning som ger kommunerna möjlighet att kunna anställa läkare. Utredaren ska också belysa hur möjligheten i dag ser ut för kommunerna att anlita läkare på regionernas bekostnad och skärpa regionernas skyldighet att tillhandahålla läkare.

Redan brist

Redan i dag finns en stor brist på vårdpersonal i regionerna och SKR prognostiserar underskott för kommande år.

– Inflationen är en sak och den krisen är förhoppningsvis övergående. Men givet kompetenskrisen i sjukvården jobbar vi med den i flera led, säger Anna Tenje.

Det är klart att det inte blir fler läkare för att kommunerna får rätt att anställa läkare, medger hon.

Utredningens förslag ska presenteras i november 2024.

Fakta: Tidigare utredning

Redan i juni 2022 presenterade dåvarande regeringen en utredning om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård.

Enligt utredningen, som skickades på remiss, skulle det bli möjligt med medicinsk bedömning av läkare dygnet runt i kommunerna och att vid behov få medicinsk bedömning av sjuksköterska dygnet runt i kommunens primärvård.

Den föreslog också att en ledningsansvarig för kommunens primärvård och att det i regionen ska finnas en ledningsansvarig för planering och samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunens primärvård.

IVO har länge pekat på brister i läkemedelsbehandling och vård i livets slutskede på särskilda boenden. Flera uppföljningar från Socialstyrelsen har också visat på samma brister och ojämlikheter mellan kommunerna när det gäller vård och omsorg.

ANNONS