Dubbelt så många unga tjejer som killar på kö till Sis-hem

För lite mer än två veckor sedan gick Statens institutionsstyrelse upp i stabsläge på grund av platsbrist. Socialnämnden på Hisingen har lyft fram ungdomar som behöver hållas inlåsta för sin egen och omgivningens skull – men svaret de har fått är att det kan dröja åtminstone två veckor.
– Tid och tajming spelar stor roll, säger Simona Mohamsson (L).

ANNONS
|

Den senaste tiden har Statens institutionsstyrelse (SiS) haft problem med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och hitta nya lokaler efter bråk och skadegörelse på flera hem. Några av hemmen har också en begränsad kapacitet för att kunna ta hand om ungdomarna som har ett större vårdbehov.

Det har lett till att SiS har tvingats minska antalet platser på flera ungdomshem. Den 1 juli stod 49 personer, varav 31 flickor och 18 pojkar, i kö i väntan på en placering hos SiS.

– Tyvärr har situationen inte blivit mycket ljusare under juni. Kommunerna ska ju kunna räkna med oss, vi har en lagstadgad skyldighet att omedelbart anvisa plats för de som omhändertas och vi har alltså nu en kö som vi egentligen inte får ha, säger Jesper Lindberg, pressekreterare vid SiS, i en intervju med Dagens Nyheter.

ANNONS

Lediga platser först om några veckor

Simona Mohamsson (L) är ordförande för Socialförvaltningen på Hisingen och hon berättar att de i nuläget inte har någon möjlighet att förflytta ungdomar som är i akut behov av hjälp.

– Vi har fått till oss att det åtminstone kan dröja två veckor och det är lång tid när man är ung. Tid och tajming spelar stor roll, säger Mohamsson till GP.

Den senaste tiden har socialsekreterarna fört upp ärenden och sedan har nämnden fattat ett beslut om vilka som behöver hållas inlåsta och ska klassas som farliga för sin egen och omgivningens skull.

Tjejer hamnar i skymundan

Men Mohamsson konstaterar också att det är extra viktigt att lyfta fram de unga tjejerna som ofta hamnar i skymundan. Det är nästan dubbelt så många tjejer som killar som behöver hållas inlåsta.

– Det kan handla om unga tjejer som lider av en ätstörning eller annan psykisk ohälsa där det har gått så pass långt att man behöver låsa in dem. Det kan finnas en risk för rymning eller risk att personen skadar sig själv, säger hon och fortsätter:

– Problemet i dag är att unga tjejer i många fall behöver stå tillbaka på grund av gängkriminella killar.

I vanliga fall ska kriminella ungdomar placeras på statliga Sis-hem, men den senaste tiden har socialtjänsten i stället tvingats placera ungdomarna som befinner sig under tvångsvård på HVB-hem.

ANNONS

Kan utsätta andra människor för fara

På HVB-hem får ungdomarna en helt annan vård med tanke på att de kan komma och gå utan någon inlåsning, menar Simona Mohamsson. I vissa fall får ungdomarna också bo kvar hemma.

– Antingen får de vara kvar hemma eller så hamnar de på ett HVB-hem som inte kan hantera den problematiken. De kan i sin tur utsätta andra människor för fara. Det enda vi får som svar är att de inte kan hjälpa oss nu och att det inte finns några platser. Jag blir rent ut sagt förbannad, säger hon.

Vidare säger hon också att de har hamnat i en ”mycket farligt situation” eftersom det statliga monopolet hindrar kommunen från att själva söka efter alternativa platser med högre säkerhet.

– Det är vi på kommunen som får ställas till svars för det sen, men vi kan inte göra något. Det är många som har ställt frågor till SiS, men någonstans är det regeringen eller riksdagen som behöver ta ställning till problemet och det har de inte gjort, säger hon.

LÄS MER:Eldade lakan i garderob – nära bränna ner HVB-hem

LÄS MER:Ungdomar bodde kvar på stängt HVB-hem

LÄS MER:Maria har gått från slutenvård till politiken – mot alla odds

ANNONS