Tända ljus och blommor utanför det hus där en 22-årig kvinna knivdödades i ett bråk på ett HVB-hem i Mölndal för ensamkommande flyktingbarn där hon jobbade. Arkivbild.
Tända ljus och blommor utanför det hus där en 22-årig kvinna knivdödades i ett bråk på ett HVB-hem i Mölndal för ensamkommande flyktingbarn där hon jobbade. Arkivbild.

Dom om HVB-död överklagas

Den man som stått åtalad för mord på en 22-årig anställd på ett HVB-hem i Mölndal döms av Göteborgs tingsrätt till rättspsykiatrisk vård. Mannen döms för grovt vållande till annans död och synnerligen grov misshandel. Domen kommer att överklagas.

ANNONS

- Min uppfattning är att tingsrätten varit väldigt försiktig i sin bedömning när man inte anser att det finns tillräckligt stöd för att döma för mord. Jag kommer att samråda med åklagaren men mina huvudmän är besvikna och vi kommer att överklaga, säger advokat Hans Gaestadius, målsägarombud för den mördade kvinnans anhöriga.

Sannolikt kommer man i samband med överklagandet också att begära överprövning av Rättsmedicinalverkets utlåtande om att gärningsmannen lider av en allvarlig psykisk sjukdom.

ANNONS

Attackerades med kniv

Kvinnan attackerades med kniv och fick stick i både rygg och lår en morgon i januari när hon var ensam i tjänst på boendet. Hon avled av förblödning från en djup knivskada i låret.

Enligt tingsrättens dom saknas "närmare detaljer" i utredningen kring knivhugget i låret. Tillsammans med den åtalades psykiska störning anser rätten att det inte går att slå fast att mannen varit medveten om att kvinnan skulle dö på grund av knivhugget.

- Tingsrätten anser att det inte finns något uppsåt för mord. Så långt är vi överens. Om det sedan är grovt vållande till annans död och synnerligen grov misshandel är en annan fråga, säger mannens försvarare, advokat Claes Kennedy.

- Det kan ha varit ett alternativt skeende, att det som hänt är en beklaglig olycka. Vi får därför fundera över om vi ska överklaga,

ANNONS

Ifrågasatt ålder

Den åtalade har under rättegången sagt att han inte minns något av knivattacken. Enligt utredningen har han också mått psykiskt dåligt under en period före det inträffade och bland annat försökt ta sitt liv.

- Utlåtandet från Rättsmedicinalverket var entydigt från alla involverade att han lider av en allvarlig psykisk sjukdom, säger Kennedy.

Den åtalades ålder har ifrågasatts. Han har själv hävdat att han ska fylla 16 år i år. Enligt åklagaren är han minst 18 år, en uppfattning som tingsrätten, efter en rad skelett- och tandundersökningar, ansluter sig till.

Mannen döms också för försök till grov misshandel mot en annan ensamkommande på hemmet. Han ska utvisas i tio år samt betala skadestånd till kvinnans anhöriga på närmare 300000 kronor.

Brott mot arbetsmiljölagen

Att kvinnan arbetade ensam ledde till både fackliga protester och en förundersökning om misstänkt brott mot arbetsmiljölagen. Den utredningen pågår fortfarande.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) var det inga brister i verksamheten som orsakade dödsfallet.

"I vår tillsyn har IVO inte funnit några brister i den del som tillsynen avser och som hade kunnat förhindra det inträffade. Vi kan inte se hur man skulle ha kunnat skydda sig mot en sådan här tragisk händelse", säger Maria Björklund, enhetschef på IVO, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Företaget Living Nordic AB, som driver boendet, har förklarat att ensamarbete inte längre förekommer på hemmet.

Fakta: Boendet i Mölndal

Hemmet har tio platser för ensamkommande flickor och pojkar.

De boende är asylsökande eller har beviljats uppehållstillstånd.

Barnen, 14-19 år, kan komma via kommuner i hela Sverige.

Hem för vård eller boende (HVB) kan också rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av missbruks- eller beteendeproblematik.

Källor: IVO, Living Nordic AB

ANNONS