Kriminologen och debattören Nina Rung beskriver 2018 som ett mörkt år. Andelen kvinnliga offer för dödligt våld minskade kontinuerligt mellan 2011–2017, men ökade under fjolåret. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).
Kriminologen och debattören Nina Rung beskriver 2018 som ett mörkt år. Andelen kvinnliga offer för dödligt våld minskade kontinuerligt mellan 2011–2017, men ökade under fjolåret. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Bild: Johan Nilsson/TT

Dödligt våld mot kvinnor ökade 2018

33 kvinnor föll offer för dödligt våld i fjol visar ny statistik från Brå. I en fjärdedel av fallen utfördes våldet av någon närstående.
– 2018 var ett mörkt år, säger kriminologen och debattören Nina Rung.

ANNONS

Antalet fall med kvinnliga offer för var sex fler än 2017, från 27 fall till 33. Samma år dog 75 män till följd av dödligt våld, vilket var elva färre än året innan. Det redogör Brottsförebyggande rådet (Brå) i sin slutliga brottsstatistik för 2018.

Andelen kvinnliga offer minskade kontinuerligt mellan åren 2011–2017, men ökade 2018 till samma nivå som 2011. 2018 var offret i 31 procent av fallen en kvinna.

– 2018 var ett mörkt år. Det är anmärkningsvärt att vi inte har lyckats förebygga den här typen av våld mot kvinnor. Vi har inte gjort tillräckligt, säger kriminologen och debattören Nina Rung.

ANNONS

Det dödliga våldet i nära relationer ökar

I statistiken syns en tydlig ökning av dödligt våld i nära relationer. I 26 fall, vilket nästan motsvarar en fjärdedel, utfördes våldet av någon närstående. Det är mer än dubbelt så många som 2017. I två tredjedelar av fallen skedde det dödliga våldet mot kvinnor i parrelationer.

– I slutänden rör det sig om flera steg som har brustit. Det handlar dels om att skyddet från rättskedjan inte har varit tillräckligt, och dels om att omgivningen inte har tagit sitt ansvar. Den här typ av död föregås nästan alltid av annan typ av våld. Det har funnits gånger då gissningsvis personer i offrets närhet hade kunnat agera tidigare. Alla runt ett våldsskeende har ett ansvar att agera, säger Nina Rung.

Forskning visar att runt hälften av de som dödar en partner eller tidigare partner, är ostraffade sedan tidigare.

– Det är uppseendeväckande att deras första brott är ett mord. Jämför man med män som dödar andra män, så har de ett större kriminellt förflutet. Men här rör det sig alltså ofta om män som har jobb, som har ett socialt sammanhang och som har ett hem. Män som har allt, men ändå begår brott. Det är viktigt att vi får mer kunskap om dessa personer, säger Nina Rung.

ANNONS

"Måste prata om omtanke istället för misstanke"

Var fjärde kvinna utsätts någon gång under livet för fysiska eller psykiska brott enligt Brå. Mörkertalet uppskattas vara stort. Ett stort problem menar Nina Rung är bristen på civilkurage och att samhället har flyttat fokus från kollektivet till individen.

– Vi måste flytta normen och prata om omtanke istället för misstanke. Om du är orolig för att någon i din närhet utsätts för våld – våga fråga! Prata med personen. Många är rädda för att lägga sig i, men då gäller det att tänka att jag faktiskt kan rädda liv.

I region Väst ökade antalen konstaterade fall av dödligt våld jämfört med året innan, från 18 till 24 fall. Däremot halverades nästan motsvarande siffra i region Stockholm.

Totalt konstaterades 108 fall av dödligt våld i Sverige 2018, vilket är en minskning jämfört med 113 fall 2017.

ANNONS