Danmark är starkt kritisk till det svenska förslaget om att begränsa fisket i Kattegatt.
Danmark är starkt kritisk till det svenska förslaget om att begränsa fisket i Kattegatt.

Danmark kritiskt till svenskt fiskeförslag

Hur fisket i Kattegatt ska regleras har blivit en inflekterad fråga. Danmark är kritisk till det svenska förslaget om att begränsa fisket i Kattegatt och anser att det skadar danska fiskeintressen, det skriver Altinget.

ANNONS
|

Havs- och Vattenmyndigheten (Hav) har tagit fram ett förslag om att reglera fisket i Kattegatt. Ett förslag som bland annat Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF) står bakom. Men den danska regeringen är inte lika begeistrad.

- Om man ska stänga ned fisket måste det ske på vetenskapliga grunder. Vi har ännu inte hört tillräckligt bra argument från Sverige för att rättfärdiga deras förslag, säger Danmarks fiskeriminister Eva Kjer Hansen från liberala Venstre till Altinget.

ANNONS

Hon anser att den danska regeringen måste försvara danska fiskeintressen och att Sverige vill reglera fisket alldeles för mycket.

Gemensam fiskeripolitik

Det är Hav som tagit fram förslaget på hur fiskeregleringen i området ska se ut. Men eftersom danskarna också fiskar i området faller det inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken i EU. Länderna som berörs ska därför komma överens om ett gemensamt förslag till EU-kommissionen som i sin tur antar regleringarna. Tyskland sitter också med vid förhandlingsbordet.

Hav vill inte kommentera Eva Kjer Hansens kritik på grund av de pågående förhandlingarna.

- Danmark har synpunkter på vårt förslag, men vi har tagit fram vårt förslag utifrån de utgångspunkter vi tycker är rimliga. Då hamnar vi ju i en förhandlingsprocess och vi får se vad den leder till, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på Hav.

Kritik från WWF

Metta Wiese på WWF menar att den danska kritiken är missriktad.

- Det finns vetenskapligt belägg för regleringarna. Studier har visat att trålfiske ger minskad biologisk mångfald och inom garnfisket förekommer tyvärr bifångster av tumlare och sjöfåglar, säger hon.

ANNONS

Förra veckan skrev WWF tillsammans med fler andra organisationer ett öppet brev och uppmanade miljöminister Karolina Skog och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att stå fast vid förslaget om att begränsa fisket i Kattegatt.

Metta Wiese anser att förslaget i sin nuvarande form är en "godtagbar kompromiss", men att det inte får urvattnas under förhandlingarna.

- Vi ser det här som absolut minimun, säger Metta Wiese.

TT

Fakta: Sveriges förslag

Förslaget rör fisket i områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund, Röde bank och Morups bank som förvaltas av länsstyrelsen i Hallands län.

Flera av områdena är Natura 2000-områden och anses därmed vara extra värdefulla.

Vissa områden ska enligt förslaget vara helt fiskefria medan det i andra områden är tillåtet att fiska med redskap som har mindre påverkan på ekosystemet såsom tinor, lätta handredskap och pelagisk flyttrål.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

ANNONS