För att stoppa det pågående oljeläckaget från vraket Finnbirch mellan Öland och Gotland har Kustbevakningen använt sig av en okonventionell lösning, en specialbyggd container, som under helgen placerats över läckaget på cirka 80 meters djup.
För att stoppa det pågående oljeläckaget från vraket Finnbirch mellan Öland och Gotland har Kustbevakningen använt sig av en okonventionell lösning, en specialbyggd container, som under helgen placerats över läckaget på cirka 80 meters djup.

Container stoppar oljeläckage utanför Öland

Kustbevakningen börjar få bukt med oljeutsläppet från lastfartyget Finnbirch som legat på havsbottnen utanför Öland sedan 2006. I helgen sattes en kåpa i form av en upp- och nedvänd container över det läckande fartyget.

ANNONS
|

- Sedan vi har satt på den ser vi inte längre något utsläpp. Det sker inga utsläpp för stunden, säger Kustbevakningens räddningsledare Mattias Heneborn till TT.

Efter förlisningen gick fartyget inte att tömma på all olja, så uppskattningsvis 80 kubikmeter dieselolja fanns kvar ombord.

Börjat rosta

När Kustbevakningen flög över vraket i december upptäckte personalen att fartyget, som ligger på 82 meters djup, börjat läcka olja. Det är inte ovanligt att fartygsvrak börjar läcka med tiden.

ANNONS

- Det finns flera sådana här vrak längs kusten som har legat länge och i och med att fartyget rostar blir det skrovskador och oljan kommer ut, säger Mattias Heneborn.

Nu ska oljan, som förhoppningsvis kapslats in under containern, pumpas ut via en slang från fartyget till ytan. Kustbevakningen kommer att åka till platsen, mittemellan Öland och Gotlands södra udde, med jämna mellanrum och tömma.

- Det kommer vi att göra så länge det finns olja i den, säger Heneborn.

Hur lång tid det kommer att ta är svårt att uppskatta.

Två omkom

Två besättningsmän omkom när fartyget med totalt 14 besättningsmän ombord förliste i hårt väder den 1 november 2006.

Orsaken till att Finnbirch hamnade på havets botten var att lasten, som bestod av trailrar och pappersrullar, inte var tillräckligt säkrad ombord. När lasten försköts fick fartyget kraftig slagsida.

ANNONS

Att använda så kallade oljetält över läckande fartyg är inget ovanligt. Det speciella med Finnbirch är att fartyget ligger så djupt, därav valet av container i stället för tält.

- Det är en utmaning när vraken ligger på väldigt stora djup. Ska man göra en mer varaktig åtgärd är det stora kostnader förknippat med det här.

TT

Fakta: Dålig lastsäkring

Lastfartyget Finnbirch förliste mellan Öland och Gotland den 1 november 2006.

Två besättningsmän omkom och en tredje blev allvarligt skadad.

Haverikommissionen pekade i sin rapport om olyckan på flera brister. Lasten var inte tillräckligt säkrad och i de höga vågorna försköts lasten så att fartyget fick kraftig slagsida.

Om säkringen gjorts enligt manualen hade risken för omfattande förskjutning av lasten varit avsevärt lägre, enligt kommissionen.

Ytterst ansvarig var befälhavaren, som redan tidigare påtalat för rederiet att han hade otillräckliga kunskaper om lastsäkring och begärt utbildning för detta.

Kommissionen riktade också kritik mot dålig passform på besättningens överlevnadsdräkter och att räddningshelikoptrarna inte försökte vinscha besättningen.

ANNONS