I Sverige finns bara en handfull uppställningsplatser för lastbilar med förhöjd säkerhet. Arkivbild.
I Sverige finns bara en handfull uppställningsplatser för lastbilar med förhöjd säkerhet. Arkivbild.

Chaufförernas sömn hotad av inbrottsrisken

Godstransporternas innehåll är eftertraktade tjuvbyten – i snitt anmäls fyra stölder per dygn året runt. Chaufförerna är pressade, enligt Transportarbetareförbundet.

ANNONS
|

Spektakulära lastbilsinbrott där tjuvarna kommer över sprit, leksaker eller godis uppmärksammas då och då i medierna. Men inbrotten i rastande lastbilsekipage är vardagsmat.

Bara under november månad anmäldes 257 stölder i det som på polissvenska kallas "lastbilar, släpfordon och järnvägsvagnar avsedda för yrkesmässig godsbefordran".

Chaufförerna har ett ständigt dilemma: De måste följa regelverket och vila med jämna mellanrum – men de säkra platserna att stanna och sova på är alldeles för få.

Hittills finns det bara en handfull uppställningsplatser med förhöjd säkerhet i Sverige.

"Inte okej"

- Som representant för ett fackförbund kan jag aldrig tycka att detta är okej, säger Gustaf Järsberg.

ANNONS

I slutänden blir stöldrisken ett hot mot chaufförernas vakenhet vid ratten, menar han. Sömnkvalitén försämras om man vet med sig att man sover intill en värdefull last på en mörk parkering där inbrottsrisken är stor. Vissa löser problemet genom att tumma på viloreglerna för att hitta en så säker rastplats som möjligt.

- Chaufförerna känner sig rejält otrygga, konstaterar också Ingemar Resare, regionchef för Sveriges Åkeriföretag i region öst.

Växande problem

Precis som Transportarbetareförbundet har åkeribranschen länge drivit på för att det ska byggas fler säkra rastplatser för lastbilar. Ingemar Resare anser att den nuvarande bristen är ett stort problem.

- Det kommer att växa. Transporterna ökar och det blir alltmer högvärdigt gods som rullar på våra vägar.

Ett regeringsbeslut i somras inger visst hopp, anser både Gustaf Järsberg och Ingemar Resare. Trafikverket fick då i uppdrag att se över hur bristen på säkra uppställningsplatser ska kunna avhjälpas.

ANNONS

Privata aktörer

När ny infrastruktur planeras eller vägnätet byggs om ska Trafikverket skapa möjligheter för privata aktörer att etablera säkra uppställningsplatser och myndigheten ska också titta på möjligheterna att höja säkerheten vid befintliga rast- och uppställningsplatser.

Så länge de säkra rastplatserna är så få vilar ett tungt ansvar på den som beställer transporten, anser Ingemar Resare.

- I grund och botten ska köpare och säljare komma överens om hur transporten ska gå till. Det är skrämmande i vilken liten utsträckning säkerheten i dag vägs in i avtalen, säger han.

TT

Fakta: Stort mörkertal

Varje år polisanmäls mer än tusen stölder ur lastbilar, släp och järnvägsvagnar.

2013–2015 polisanmäldes cirka 1800 sådana brott per år (i snitt fem per dygn), 2016–2017 anmäldes cirka 1400 per år (3,8 per dygn).

Mörkertalet bedöms vara stort. Att den här typen av brott inte anmäls kan enligt polisen bero på att det inte upplevs vara värt besväret, eftersom så få brott klaras upp.

Antalet tillgrepp av hela lastbilar och släp har ökat de senaste fem åren, från 441 anmälda tillgrepp 2013 till 523 stycken år 2017.

I en fältstudie 2016 tillfrågades 287 svenska och utländska förare om utsatthet för brott. 43 procent svarade att de någon gång utsatts för brott på rastplatser eller uppställningsplatser. 22 procent sade att de hade utsatts för brott på rastplatser eller uppställningsplatser i Sverige.

Källor: Brottsförebyggande rådet och Trafikanalys (rapport 2016:16)

ANNONS