C lägger tre miljarder på reformer 2018

ANNONS
|

- Vi vill med reformerna se till att vi hindrar att Sverige klyvs, säger Centerledaren Annie Lööf.

Centern vill till exempel avsätta en miljard kronor för att förbättra tillgängligheten i vården i landet, satsa på fler poliser och lägga 200 miljoner kronor mer årligen i kampen mot terrorism.

- De stora regionala skillnaderna i tillgänglighet till vård är helt oacceptabla. Tillgången till vård kan inte bero på var man bor, säger Lööf.

ANNONS

C vill att den som flyttar till Norrlands inland ska kunna få studielån avskrivna med tio procent per år. De vill också ta bort fastighetsskatten på tomma näringslokaler på landsbygden och rusta regionala järnvägar.

Satsningarna ska betalas genom avskaffade arbetsmarknadsutbildningar, höjt skatte- och tulltillägg och minskad rätt till sjukersättning, tidigare kallat förtidspension, för flyktingar som fått uppehållstillstånd.

År 2019 vill Centern införa en arbetsförmedlarpeng och lägga ned Arbetsförmedlingen. Pengen ska gå till privata aktörer som får betalt när den arbetslöse fått och har haft ett jobb en viss tid.

- Det krävs hård kontroll och hårda krav på uppföljning och certifiering för att arbetsförmedlarpengen ska fungera, säger partiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström.

TT

Fakta: Centerförslagen

Istället för Arbetsförmedlingen vill C införa arbetsförmedlarpeng. De som förmedlar arbete och kan visa på att en person fått fast arbete kan kompenseras med upp till 100000 kronor.

C vill på fyra år anställa 2000 nya poliser. De vill också ha 1300 fler civilanställda inom polisväsendet och vika medel för en lönehöjning motsvarande 2000 kronor i månaden.

En miljard i budgeten riktas till rättsväsendet. Pengarna ska gå till bland annat åklagare och vittnesskydd.

C vill motverka de regionala skillnaderna i vården samt införa rätt att träffa en läkare inom tre dagar mot nuvarande sju. En miljard varje år ska gå till de landsting som lyckas minska sina vårdköer.

C vill avskriva studieskulder för dem som flyttar till Norrlands inland och avskaffa fastighetsskatt på tomma näringslokaler.

C vill se en grön bilbonus på upp till 100000 kronor för nya bilar. Det ska finansieras av avgifter på bilar som är dåliga för miljön.

Källa: Centerpartiet

ANNONS