Brottsstatistiken för mars och april visar en tydlig coronaeffekt. Inte minst brott mot person och stöldbrott minskar.
Brottsstatistiken för mars och april visar en tydlig coronaeffekt. Inte minst brott mot person och stöldbrott minskar. Bild: Robin Aron

Brotten minskar – för andra månaden i rad

En ljusglimt i coronamörkret: brottsligheten sjunker, för andra månaden i rad. Inte minst brott mot person faller kraftigt.
– Fredags- och lördagskvällar i stan är mycket, mycket lugnare än normalt, säger Erik Nord, chef för polisen i Storgöteborg.

ANNONS
|

Under april månad minskade antalet anmälda brott med 5 procent jämfört med samma månad förra året, enligt färska siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. I mars månad var minskningen 4 procent.

Nedgången kommer dessutom efter en period av stigande brottslighet: under både januari och februari hade antalet anmälda brott ökat jämfört med samma månad förra året.

Coronapandeins effekter

Det var under mars som coronapandemin på allvar satte sin prägel på det svenska samhället, med begränsningar på hur stora folksamlingar som är tillåtna och ändrade regler för servering på restauranger och barer.

I linje med det är det just brott mot person och stödbrott som minskar kraftigast, till exempel misshandelsbrott i offentliga miljöer.

ANNONS

– Det krävs ju att man träffas och interagerar – och det är ju mindre av det nu. Fickstölder har också minskat mycket och det är samma där, man måste ju träffas för den typen av brott, säger Stina Söderman, statistiker och utredare på BRÅ

Så den här nedgången är direkt kopplad till pandemin?

– Ja, det känns ju rimligt att det har en inverkan på den typen av brott.

Stockholm är hittills hårdast drabbat av coronapandemin och det är också där minskningen i anmälda brott är störst – i april föll brottsligheten i huvudstaden med 7 procent, medan den gick tillbaka med 5 procent i riket som helhet. Även det en indikation på att det är effekten av coronakrisen vi ser i statistiken.

Erik Nord polischef i Storgöteborg
Erik Nord polischef i Storgöteborg Bild: Anders Ylander

Lugnare på stan

Men även i Göteborg har brottsligheten minskat.

– I början gick mängdbrottsligheten ned med nästan en tredjedel. Sedan har det ätit sig tillbaka lite och när de gäller utryckningsverksamheten upplever jag nog att vi nästan är tillbaka igen på samma nivå som tidigare, säger Erik Nord, chef för polisen i Storgöteborg.

Även här är skillnaden tydlig när det gäller vissa typer av våldsbrott.

– Det är en lägre aktivitetsgrad och våld mot person i offentlig miljö har ju minskat betydligt. Fredags- och lördagskvällar i stan är mycket, mycket lugnare än normalt. Och vi ser heller ingen dramatisk ökning av brott i nära relation, säger Erik Nord.

ANNONS

Men alla typer av brott minskar inte. Vad gäller narkotikabrott, så ökade de istället med 15 procent under april. Men Stina Söderman på BRÅ pekar på att den typen av brottslighet är svår att jämföra med till exempel våldsbrott.

– Narkotikabrott är ju kopplat till att polisen gör ett ingripande och det verkar som att de upprätthåller sina insatser är. Men det är väldigt olika i olika delar av landet.

Ljusglimtar i krisen

I kristider dominerar de dystra nyheterna flödet men det händer också saker som ger hopp. För att uppmärksamma detta publicerar Göteborgs-Posten varje dag minst en positiv nyhet under vinjetten Ljusglimtar i krisen.

Följ gärna taggen Ljusglimtar i krisen för att få de senaste positiva nyheterna.

Har du tips på fler ljusglimtar kan du mejla dessa till corona@gp.se

ANNONS