Samtliga 21 regioner har brist på vårdpersonal. Arkivbild.
Samtliga 21 regioner har brist på vårdpersonal. Arkivbild. Bild: Tore Meek/NTB scanpix/TT

Brist på vårdpersonal – ökad risk för patienter

Det är stor brist på vårdpersonal och vårdplatser på landets sjukhus. De flesta regioner ser heller inte att situationen kommer att förbättras de kommande åren, uppger Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).
– Det blir en ökad risk för patienten och en ökad risk för vårdskador, säger Peder Carlsson, avdelningschef vid Ivo.

ANNONS

Ivo inledde i januari en nationell tillsyn av sjukhusvården i Sverige. Efter att ha gått igenom svar från regionerna är myndighetens bedömning att minst 18 av landets 21 regioner har brist på disponibla vårdplatser, det vill säga platser inom slutenvården som har den utrustning och bemanning som krävs för att kunna säkerställa bland annat patientsäkerheten.

– Ingen region har tillräckligt med disponibla vårdplatser och det innebär enligt vår bedömning att man inte kan vårda patienterna med en god säkerhet och med hög kvalitet, att det blir en ökad risk för patienten och en ökad risk för vårdskador, säger Peder Carlsson, avdelningschef vid Ivo och ansvarig för tillsynen.

ANNONS

Det är främst inom den somatiska specialistsjukvården som bristen på disponibla vårdplatser är som störst, men vissa regioner pekar även på problem inom den psykiatriska specialistsjukvården.

"En uppgivenhet"

Att det råder brist på vårdplatser är enligt Ivo ofta en följd av brist på personal. Samtliga av landets regioner uppger att man saknar vårdpersonal just nu och de flesta ser inte att läget kommer att bli bättre de närmaste åren.

Det är stor brist på sjuksköterskor, men även specialistläkare och psykologer. Ivo:s uppfattning är att det finns en "uppgivenhet" kring bristen på personal inom regionerna.

– Det är en allvarlig beskrivning det vi ser, att man vare sig i det korta läget har tillräckligt med personal att bemanna med rätt kompetens men också att man inte har en långsiktig lösning på problemen, säger Peder Carlsson.

Ivo förvånade

Enligt Ivo saknas en tydlig plan hos regionerna för hur vården ska kunna lösa detta.

– Den bild som vi får nu har vi nog anat och i viss mån känt till vad gäller disponibla vårdplatser. Det som möjligen är lite förvånande är att man inte har en tydligare planläggning kring hur man ska komma åt och vidta åtgärder för problemen.

Anledningen till att myndigheten inlett en tillsyn är bland annat bedömningen att akutsjukhusen är hårt belastade – vilket i sin tur kan göra att patientsäkerheten riskeras. Utifrån de redogörelser som man nu har fått in från regionerna kommer Ivo gå vidare med ett antal inspektioner.

ANNONS

– Vi kommer att genomföra inspektioner på sjukhus i alla regioner utifrån hur vi ser riskerna och där kommer vi att prata med chefer, medarbetare och ansvarig ledning för att få en fördjupad bild av hur situationen är, säger Peder Carlsson.

Fakta: Tillsyn av sjukvården

Ivo inledde i januari en nationell tillsyn av regionernas sjukhusvård, med särskilt fokus på akutsjukhusen.

I ett första steg har regionerna fått inkomma med en redogörelse kring behovet av disponibla vårdplatser. Regionerna har även redogjort för hur det ser ut med tillgången på vårdpersonal just nu och på längre sikt.

Utifrån de redogörelser man har fått in bedömer Ivo att 18 av 21 regioner har brist på disponibla vårdplatser och störst brist finns inom den somatiska specialistsjukvården. Ivo kan inte bedöma eventuell brist för resterande tre regioner utifrån det underlag man har fått in.

Samtliga regioner uppger för Ivo att man saknar vårdpersonal i nuläget. Majoriteten ser heller ingen förbättring de kommande åren.

Regionerna uppger att det råder stor brist på sjuksköterskor, både inom den somatiska och psykiatriska specialistsjukvården. Man uppger även brist på biomedicinska analytiker, specialistläkare och psykologer.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg (Ivo)

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS