Nu är det adventstid och många tända ljus. Har du kollat om batteriet fungerar i brandvarnaren?
Nu är det adventstid och många tända ljus. Har du kollat om batteriet fungerar i brandvarnaren?

Brandsäsongen här – dags kolla brandvarnaren

Få saker är så efterlängtade i mörka november som adventstidens tindrande ljus. Men med levande ljus följer också fler bränder – och ärligt talat – har du testat brandvarnaren?

ANNONS
|

Svensken är bra på att sätta upp brandvarnare. Men där tycks engagemanget rinna ut. Enligt en nyligen genomförd enkät som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde, finns brandvarnare i 97 procent av alla svenska hem. Men när följdfrågan ställdes hur ofta man kontrollerar den svarade drygt en av tre, eller 35 procent, att de inte brukar kolla batteriet! Det är dessutom en försämring jämfört med en undersökning 2011.

- Oavsett om det är fler eller färre nu är det en så enkel grej att alla borde kunna göra det, säger Anders Lundberg, brandingenjör vid MSB.

ANNONS

Tidiga larmet viktigt

Han understryker hur viktigt det är med just brandvarnare.

- Det tidiga larmet man får kan vara avgörande för om man hinner agera. I synnerhet på kvällen och natten, säger han.

Anders Lundberg tror också att man i en enkät svarar att man kollar brandvarnaren oftare än vad man i verkligheten gör.

- En brandvarnare ses nog som en enkel grej som bara sitter där, bortglömd och oftast tyst, säger han.

Spisen en brandbov

I adventstid ökar inte förvånande antalet bränder som orsakats av levande ljus och det är under december och januari som räddningstjänsten är som mest upptagen med bränder i hemmet. Men faktum är att de flesta bränderna i ett hem startar vid spisen.

- Många tror att den vanligaste brandorsaken är levande ljus men i lägenheter är bränder runt spisen det vanligaste och i småhus bränder i och runt en panna eller öppen spis. Så är det året runt och oberoende av årstiden. Sedan just i december och januari då seglar vanliga ljus upp, säger Anders Lundberg.

ANNONS

Han berättar att en medarbetare för några år sedan ringde runt till räddningstjänster och frågade vad som egentligen brunnit när det brunnit vid spisen.

- Det visade sig förvånansvärt ofta vara någon shoppingpåse eller liknande som ställts på eller intill spisen. Man har använt spisen som en avställningsplats.

TT

Fakta: Brandutrustning och säkerhet

Vid jultid bör man enligt MSB särskilt tänka på: Hur man placerar levande ljus och har uppsikt över ljusen. Att de inte glöms bort. Att se till att ha brandvarnare och att man kollar att den fungerar/batterierna är laddade.

2011 svarade 31 procent av de utfrågade i enkäten att de hade en brandfilt hemma. 2018 var det 57 procent.

Handbrandsläckare: 2011: 60 procent. 2018: 72 procent.

Källa: MSB

ANNONS