Bråket fortsätter efter GP:s skolgranskning

S vill förbjuda religiösa friskolor. M vill pausa nyetablering i väntan på att tillsynen skärps. Efter GP:s granskning fortsätter debatten om religiösa friskolors vara eller icke vara.
– Jag tycker att den här artikelserien ganska tydligt illustrerar att inspektion har sina begränsningar, säger Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister.

ANNONS
|

Under en tid har GP granskat den kristna Hällebergsskolan i Ljungskile. Där talar elever om isolering och social kontroll från skolan och församlingen som står bakom den.

Åtminstone åtta före detta elever som GP har talat med har aktivt försökt ta sina liv. Minst lika många personer säger sig ha övervägt att göra det.

LÄS MER: DEL 1: GP har granskat den kristna Hällebergsskolan – elever vittnar om en 25-årig historia av rädsla och psykisk terror

I samband med granskningen har en diskussion om religiösa friskolors existensberättigande blossat upp.

Där har framförallt två linjer utmärkt sig: att förbjuda religiösa friskolor och att förstärka tillsynen av dagens skolor.

ANNONS

LÄS MER:Så reagerar politikerna efter GP:s granskning

Den socialdemokratiska ministern Anna Ekström går på den första linjen och säger att konfessionella inslag inte ska förekomma i skolans regi, inte heller utanför undervisningen.

– Jag tycker att det läge vi har med en ökande segregering och skillnader mellan svenska skolor gör att man måste ifrågasätta själva systemet och våga vara obekväm, säger hon.

LÄS MER: DEL 2: Vad får flera ungdomar på samma skola att försöka begå självmord? En låda med gamla kassettband tar oss med bakom stängda dörrar i Hällebergsförsamlingen

Anna Ekström förtydligar att den systemförändring som Socialdemokraterna föreslår inte kommer att lösa alla problem men är ett steg på vägen.

– Jag tror att så länge vi har en skola med undervisning kommer det då och då förekomma missgrepp, men med vårt förslag kommer man väldigt mycket längre, säger hon.

M: Ett verkningslöst förslag

Erik Bengtzboe är skolpolitisk talesperson för Moderaterna.

Han menar att Socialdemokraternas förslag skulle vara verkningslöst och att problemen ändå skulle fortsätta. Han säger också att påtryckande miljöer finns inom så väl religiösa friskolor som i kommunala skolor.

– Att förbjuda en konfessionell friskola att kalla sig för det ändrar ingenting, säger han.

LÄS MER: DEL 3: Trots larm om censur och indoktrinering gav Skolinspektionen grönt ljus till Hällebergsskolan gång på gång

ANNONS

I stället menar han att lösningen är bättre tillsyn och inspektion. Delvis gällande skolans finansiering och ägarstruktur men också att Skolinspektionen får möjlighet att granska undervisningens kvalitet.

– Då kan man avslöja det som exempelvis GP har granskat. I dag är Skolinspektion alldeles för fokuserade på vilket papper som sitter i vilken pärm.

Det låter kostsamt med tanke på hur många skolor som finns i Sverige. Hur mycket ska ni satsa på detta?

– Skolinspektionen ska ha så mycket resurser som de behöver. Att göra detta kostar mycket, men att inte ta tag i problemen är avsevärt mycket dyrare, säger Erik Bengtzboe.

S: Inspektion når inte hela vägen

Anna Ekström säger att även hon tycker att det är viktigt att Skolinspektionen ska ha bra befogenheter och att samhället ska ha kontroll. Samtidigt vänder hon sig emot att det skulle vara en tillräcklig lösning.

LÄS MER: DEL 4: Larmade om misstänkta missförhållanden på Hällebergsskolan - blev JO-anmäld

Hon påpekar att det finns sådant som Skolinspektionen inte kan kontrollera, inte minst när elever inte vågar prata om sina upplevelser.

– Jag tycker att den här artikelserien ganska tydligt illustrerar att inspektion har sina begränsningar.

Men att förbjuda konfessionella inslag. Hur står det mot religionsfriheten?

ANNONS

– Religionsfriheten är en av grundstenarna i vårt förslag. Barn och elever växer upp i ett samhälle som kan vara fullt av religiösa uttryck. Men det är en stor skillnad på det och på ett budskap som förmedlas av skolan. Där tycker jag att det är viktigt att hålla en väldigt tydlig linje, säger Anna Ekström.

FAKTA: Religiösa friskolor

Det finns 71 religiösa grund- och gymnasieskolor i Sverige (ej medräknat särskolor eller vuxenutbildning).

I Göteborg finns 7 grundskolor och 1 gymnasieskola. Det gör Göteborg till den stad i Sverige som har flest religiösa friskolor.

De konfessionella friskolornas förespråkare lutar sig ofta mot en formulering i Europakonventionen, som säger att "ska staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse".

Enligt Nadia Boussaid Pettersson, jurist på Skolverket, har dock varje land sin nationella bedömningsmarginal, och rätt att avgöra hur utbildningssystemet ska organiseras för att åtagandena ska vara uppfyllda. Ett förbud mot konfessionella friskolor skulle eventuellt kräva ändringar i flera olika lagar och regelverk.

ANNONS