Bländning under mörkerkörning – ett gissel i november. Arkivbild.
Bländning under mörkerkörning – ett gissel i november. Arkivbild.

Bilister hotas av mörkrets makter

Mörka november påminner landets drygt tre miljoner bilförare över 50 år om att mörkerseende och känslighet för bländning blir sämre med åren. Men obligatoriska synkontroller för äldre är inte i sikte.

ANNONS
|

I Sverige finns ingen statistik över synrelaterade bilolyckor. Visserligen gör Trafikverket djupstudier av väg och fordon vid dödsolyckor, men där ingår inte förarens medicinska historik.

Det svenska systemet bygger på att en läkare som upptäcker dålig syn hos en patient ska anmäla det till Transportstyrelsen. Men sannolikt förekommer ofta muntliga överenskommelser typ "Nu ser du för dåligt, det betyder att du inte får köra bil. Kan jag lita på att du inte gör det så behöver jag inte anmäla?"

- Vi vet inte omfattningen men anar att det görs alldeles för mycket, säger chefsläkare Lars Englund på Transportstyrelsens sektion för trafikmedicin.

ANNONS

För dyrt kolla alla

Årligen anmäler svenska läkare 4000–5000 körkortsärenden på grund av försämrad syn. Våra nordiska grannar har synkontroller, utformade på olika vis. I Norge till exempel ska den som fyllt 70 år göra ett hälsotest med kontroll av synen för att få förnyat körkort.

- Det finns åtta länder i EU, däribland Sverige, som inte har periodiska synkontroller när det gäller körkortsinnehavet för bil, säger Lars Englund.

Transportstyrelsen har inga planer på att kalla in hela årskullar till synkontroller. Skälet, enligt Lars Englund, är att det vore en för stor och dyr apparat.

Bländning värst

Av de 8000–9000 körkort som årligen återkallas av medicinska skäl uppskattas 25 procent bero på dålig syn. Andra stora orsaker är hjärnans sjukdomar (som stroke, demens) och missbruksberoende.

I en rapport från Karolinska institutet har undersökts hur åldersförändrad synskärpa, synfält, kontrast och bländningskänslighet påverkar trafiksäkerheten i mörkerkörning. Enligt rapportförfattaren Fredrik Källmark, medicine doktor och legitimerad optiker, är faran störst i momentet då ögat bländas och synen försvinner under flera sekunder, en effekt som varar dubbelt så länge för personer över 55 år jämfört med unga.

ANNONS

Fakta: Synkontroller i Norden

I Sverige kontrolleras inte synen igen efter utfärdat körkortstillstånd för tillhörighet A och B. Förnyelse av körkortet sker vart tionde år genom ifyllandet av en anmälningsblankett om eventuella ändrade uppgifter.

Kraven för att upprätthålla ett körkort varierar mellan de nordiska länderna.

I Norge är körkortet giltigt till 100-årsdagen, men efter 70 år måste ett hälsotest med kontroll av synen genomföras och lämnas in för att körkortet ska förnyas.

I Finland ska föraren som fyllt 45 år kunna visa upp ett intyg om att synkrav uppfylls. Intyget behöver förnyas när föraren fyller 70 år.

I Danmark ska körkortets giltighet förnyas när föraren är 70, 74, 76 och 80 år och därefter årligen. Föraren ansvarar själv för att synkraven är uppfyllda vid dessa tidpunkter.

Källa: Hur förändras vitala synfunktioner med åldern? Fredrik Källmark, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet.

ANNONS