Rekommendationen för distansundervisning på gymnasieskolorna lättas upp, meddelade regeringen idag. Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind och statsminister Stefan Löfven under den digitala pressträffen.
Rekommendationen för distansundervisning på gymnasieskolorna lättas upp, meddelade regeringen idag. Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind och statsminister Stefan Löfven under den digitala pressträffen. Bild: Jessica Gow/TT

Barns fritidsaktiviteter ska öppnas igen

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum och kommuners aktiviteter för barn öppnas upp. Alkoholstoppet på krogen efter klockan 20 förlängs.

ANNONS

De beskeden gav regeringen och Folkhälsomyndigheten på dagens presskonferens om coronaåtgärder.

– Vi ser en försiktig minskning av smittspridningen i vissa regioner, men läget är fortfarande allvarligt, säger statsminister Stefan Löfven (S).

För gymnasieskolorna förlängs den nuvarande nationella rekommendationen från Folkhälsomyndigheten, men den justeras så att "viss närundervisning" kan bedrivas kombinerat med distansundervisning.

Syftet är att fler elever ska kunna få undervisning i klassrum i de kommuner där smittspridningen är lägre. Men tanken är inte att alla elever på en gymnasieskola ska komma tillbaka till skolan samtidigt.

– Det är inte rimligt att undervisningen ska ske på distans i hela landet och hela tiden när smittläget ser olika ut, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

ANNONS

Den förändrade rekommendationen ska gälla till första april.

Ingripande åtgärd

Ekström understryker att fjärr- eller distansundervisning i stor skala över lång tid är en ingripande åtgärd som drabbar dagens skolgeneration.

– Det är angeläget att det inte pågår i större utsträckning än nödvändigt, säger Ekström.

Den nationella rekommendation som hittills gällt trädde i kraft i mitten av december och innebar att alla gymnasieskolor skulle övergå till distansundervisning. Lättnaderna i den nationella rekommendationen gäller från måndag.

Ett annat besked var uppmaningen till kommunerna att åter öppna upp fritidsverksamhet för barn under 16 år. Även inomhus.

Från strax före jul fram till nu har uppmaningen inneburit att hålla all icke nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd. Barnaktiviteter rekommenderades bara utomhus.

– Nu har det gått en tid. Vi ser att det har stor betydelse för barnen och unga tonåringar att kunna återgå till normalläge. Vi säger nu att man kan dra igång idrott, kulturskola och öppen fritidsverksamhet både inom- och utomhus, säger kulturminister Amanda Lind (MP).

För övrig icke nödvändig verksamhet är regeringens uppmaning att den ska hållas stängd fram till 7 februari.

Alkoholstopp kvar

På pressträffen kom också det väntade beskedet om att förbudet för alkoholservering på krogen efter klockan 20 förlängs till 7 februari.

ANNONS

På frågan vilket underlag man har för att alkoholförbudet verkligen får effekt på smittspridningen, svarar statsminister Stefan Löfven:

– Vi har flera olika smittkällor, de största är arbetsplats och hemmet. Men vi måste titta brett nu, vi har ett läge med så många avlidna och sjuka att det drabbar vårt samhälle hårt.

Det gäller, enligt honom, att "ta ett helhetsgrepp".

– Exakt hur stor smittspridningen är jämfört med andra det vet vi inte, men vi tänker inte chansa, säger Löfven.

Löfven uppger att han har förståelse för att restaurangbranschen har det väldigt svårt.

– Det är därför vi under lång tid har utvecklat ett stöd för att vi vill lindra detta för näringen, säger han.

Ska omprövas

Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson försvarar också alkoholstoppet, även om det är oklart hur stor del av smittspridningen krogarna står för.

– Bara för att man inte kan ange exakt hur stort bidrag det här är, så innebär det inte att det inte är ett riskområde, säger han.

Ytterligare ett besked från presskonferensen var att uppdraget till statliga myndigheter att säkerställa att icke nödvändig personal jobbar hemifrån också förlängs till 7 februari.

På presskonferensen meddelades även att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att använda munskydd i kollektivtrafiken kvar under hela våren.

ANNONS

Regeringen och Folkhälsomyndigheten siktar nu på att ompröva coronaåtgärderna var fjortonde dag.

– Så nästa gång det blir nya besked om restriktioner blir om två veckor, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Då kan även rekommendationer och restriktioner som inte löper ut 7 februari omprövas.

Bland dem finns de restriktioner som infördes den 10 januari genom den nya pandemilagen. De innebär begränsningar för att förhindra trängsel på gym- och sportanläggningar, badhus och butiker. Även begränsningen på högst åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller tills vidare.

För restauranger gäller fortsatt också regeln om högst fyra personer per bord.

Maria Davidsson/TT

Peter Wallberg/TT

Lars Larsson/TT

'Det är inte rimligt att undervisningen ska ske på distans i hela landet och hela tiden när smittläget ser olika ut', säger utbildningsminister Anna Ekström (S).
"Det är inte rimligt att undervisningen ska ske på distans i hela landet och hela tiden när smittläget ser olika ut", säger utbildningsminister Anna Ekström (S). Bild: Jessica Gow/TT
ANNONS