Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman. Arkivbild.
Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Barnen på flykt ska få skolgång snabbt

Med anledning av kriget i Ukraina vidtar regeringen ett antal åtgärder för att se till att de barn som flyr till Sverige omgående kan fortsätta gå i skolan – även på distans.
– De barn som söker sig till Sverige ska komma i skolgång snabbt, säger Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister (S).

ANNONS

– Vi har den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget, säger Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister (S) vid en pressträff på onsdagen.

Fler kommer att komma så längre kriget pågår och precis som andra länder i Europa behöver även Sverige och kommunerna ta sitt ansvar, fortsätter Ygeman.

Enligt Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik har hittills 20 000 flyktingar från Ukraina ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Bland dem finns många barn.

– I Sverige har vi nästan 90 procent kvinnor och barn vilken är en stor skillnad mot förra gången (flyktingkrisen 2015), säger han.

Delat ansvar

Anders Ygeman påpekar att det är viktigt att det finns ett delat ansvar mellan landets kommuner kring de barn som kommer till Sverige.

ANNONS

De barn som kommer från Ukraina och som får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har rätt till utbildning. De lyder dock inte under någon skolplikt – då krävs det att man är folkbokförd.

– Det innebär att antal barn från Ukraina som anländer till Sverige inte nödvändigtvis återspeglar hur många barn som kommer börja i svensk skola, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S).

En del barn och unga kommer exempelvis kanske att följa ukrainsk undervisning på distans, säger ministern och betonar att ingen i nuläget vet hur långvarigt kriget blir.

Skolgång på distans

– Därför bör vi ge förutsättningar för fortsatt skolgång även i Ukraina, säger hon och fortsätter:

– Som utgångspunkt kommer utbildningen att ske enligt svensk läroplan med studiehandledning på modersmålet utifrån elevernas behov.

Skolministern får en fråga om hon ser några risker med att ukrainska barn inte lyder under skolplikt.

– Om det är så att vi skulle upptäcka att de inte deltar i någon sorts undervisning alls, ja då har vi ett problem. Men vi är inte där i dag, säger hon.

Behövs ukrainska

Skolverket får ytterligare uppdrag av regeringen. Bland annat ska man attrahera personer med relevanta språkkunskaper till att arbeta i skolan.

– Det behövs för att möta behov vi ser, säger skolministern.

ANNONS

TT: Många av barnen som kommer nu mår kanske inte så bra psykiskt. Finns det någon beredskap eller förstärkning inom skolhälsovården för att kunna ge stöd?

– När jag är i dialog med bland annat SKR och fristående huvudmän så tar man höjd för det här. Det här är en viktig del av mottagandet i skolorna, säger Lina Axelsson Kihlblom.

– Det finns en beredskap för det i dag.

ANNONS