Barn i fattiga familjer ska få hjälp till aktiviteter

Över en halv miljon svenskar känner sig ensamma – det vill den nya högerregeringen ändra på genom en särskild satsning.
Dessutom avsätts pengar för att underlätta för barn från fattiga familjer att delta i fritidsaktiviteter.

ANNONS
|

Socialminister Jakob Forssmed (KD) och hans partikamrat, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson presenterade på tisdagen en rad riktade satsningar till kommuner och regioner ur den kommande budgeten.

Det handlar bland annat om att försöka bryta den ensamhet som många i Sverige känner i dag. Det handlar både om barn, unga, äldre och särskilt utsatta grupper.

– I Sverige har vi betraktat ensamhet som ett individuellt bekymmer. Nu är det på tiden att vi börjar se det som ett samhällsproblem, säger Forssmed.

Pengar till barns aktiviteter

Över 500 000 personer från 16 år och uppåt känner sig ensamma hela eller nästan hela tiden, enligt regeringen. Därför viker man nu 300 miljoner kronor till olika satsningar för att bryta isoleringen. Samtal och uppsökande verksamhet för äldre och insatser inom civilsamhället för att minska ensamheten i utsatta grupper är exempel på det man vill se framåt. En nationell plan för minskad ensamhet ska också tas fram.

ANNONS

– Ofrivillig ensamhet ökar risken för depressioner, demens och skadar kroppen fysiskt, säger Forssmed.

Även barn känner sig ofta ensamma och särskilt utsatta är de som växer upp i familjer med dålig ekonomi. Därför viker regeringen i budgeten också pengar till ett ”fritidskort” som ska underlätta för barn att kunna delta i idrotts- och kulturaktiviteter. Arbetet med att ta fram det nya kortet inleds nästa år och från 2024 och framåt beräknas drygt 700 miljoner kronor årligen gå till ändamålet. Regeringen poängterar särskilt vikten av rörelse för en god hälsa.

Men även på sjukvårdsområdet presenterar den nya regeringen åtgärder. Det handlar om en miljard kronor ytterligare till sjukvårdsregionerna för att öka antalet vårdplatser.

Exakt hur pengarna ska användas är oklart men det ska bli någon form av prestationsbaserad bonus till regionerna, satsningar för att stärka arbetsmiljön för personalen i vården för att få fler att arbeta där, och en nationell plan för hur svensk sjukvård ska kunna få fler vårdplatser.

– Brist på vårdplatser innebär stora patientrisker, säger Acko Ankarberg Johansson.

Stärkt förlossningsvård

Även förlossningsvården ska förstärkas, enligt sjukvårdsministern.

– Varje kvinna ska kunna känna sig trygg före, under och efter förlossningen, säger hon.

För nästa år avsätts 1,7 miljarder kronor som ska förbättra förlossningsvården och göra den mer jämlik över landet.

ANNONS

– Det kan leda till att återöppnade förlossningskliniker, säger Ankarberg Johansson.

Hur den nya regeringen kommer att agera kring de generella höjningar av statsbidragen till kommuner och regioner som den förra regeringen införde är ännu inte klart. Besked om detta utlovas när budgeten presenteras i sin helhet.

– Vi ser att det finns behov överlag men vi återkommer om hur regeringen ser på de generella statsbidragen, säger Jakob Forssmed.

LÄS MER:Muf vill dra in på föräldraledigt och barnbidrag

LÄS MER:Här är ministrarna i Sveriges nya regering

Missa inte det senaste om valet 2022

Nu kan du få alla politiknyheter, reportage och analyser som en notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Val 2022. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

ANNONS