Äventyrade rikets säkerhet – fick 70 dagsböter

Maria Ågren, före detta generaldirektör på Transportstyrelsen, röjde sekretessbelagda uppgifter genom att outsourca myndighetens IT-verksamhet. Lagöverträdelsen kategoriseras som brott mot rikets säkerhet. Straffet: 70 000 kronor i dagsböter.

ANNONS
|

I april 2015 tog IBM hem Transportstyrelsens upphandling av IT-driften. En månad senare beslutade generaldirektör Maria Ågren att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter. Detinnebar att flera obehöriga personer fick full tillgång till IT-system med känslig information. Under sommaren 2015 skrev Maria Ågren på flera beslut om "avsteg från gällande lagstiftning". Det rörde sig om avsteg från personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt säkerhetsskyddslagen.

I juni dömdes hon till ett strafföreläggande på 70 dagsböter av åklagare Ewamari Häggkvist, för "vårdslöshet med hemlig uppgift". Brottet ska ha begåtts mellan 30 september 2015 och 31 mars 2016.

– Min bedömning är att hon inte har gjort det med uppsåt, men att det rör sig om grov oaktsamhet, säger Ewamari Häggkvist.

ANNONS

"Man kan tycka vad man vill om straffskalan"

På Åklagarmyndighetens hemsida står det att "man får bara ge strafföreläggande vid mindre allvarliga brott som till exempel snatteri, stöld eller små trafikbrott."

– När man ser på vilka brott som kan falla in under den här straffskalan så kan det kännas som att skalan är väldigt låg. Man kan tycka vad man vill om straffskalan men det är så den ser ut, konstaterar Ewamari Häggkvist.

I januari 2016 inleddes förundersökningen mot Maria Ågren. I januari 2017 fick hon lämna posten som generaldirektör på Transportstyrelsen, men fortsatte att arbeta som generaldirektör i Regeringskansliet med bibehållen månadslön på 115 200 kronor.

Den tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem ställer sig kritisk till Maria Ågrens straff.

– De skadeverkningar som eventuellt kan eller har blivit följden är svåröverskådliga och kan vara oerhört kostsamma att försöka rätta till, säger han.

"En väldigt låg bötessumma i sammanhanget"

Enligt åklagare Ewamari Häggkvist tittar man på konsekvenser för den dömde när antalet dagsböter bestäms.

– Man blir av med jobbet och det blir andra konsekvenser. Jag tycker att det är ett rimligt straff, säger hon.

Sven-Erik Alhem menar att bötesdomen är för lindrig. Två brott som ger ungefär samma straff är snatteri och att bära kniv på offentlig plats.

– Det är en väldigt låg bötessumma i sammanhanget. 70 000 är väl ungefär en halv månadslön för en generaldirektör, säger han.

ANNONS

Trots att Maria Ågren medgett i förhör med Säpo att hon medvetet gjort avsteg från gällande lagstiftning bedöms hennes brott som "utan uppsåt".

– Man säger att det inte var någon avsikt bakom. Men här har man gjort avsteg från gällande lagar för att uppnå ett syfte som kan bli förödande både för staten och enskilda agenters sida, säger Sven-Erik Alhem.

ANNONS