Anställda i hela Sverige delar kritiken mot Ivo – gäller inte bara Göteborg

Kritiken mot Ivos generaldirektör Sofia Wallström växer. Bristerna i myndighetens ledning och organisation pekas nu ut av anställda på fler orter än Göteborg.
Även fackförbunden på Ivo bekräftar bilden som framkommer i den svidande larmrapporten, som GP uppmärksammat.
– En liknande bild finns på samtliga tillsynsavdelningar, säger företrädare för Saco-S, ST och Vårdförbundet i ett uttalande.