Anna Carlstedt (t h) tar över uppdraget som regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism. Der meddelade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid en pressträff på Rosenbad i Stockholm.
Anna Carlstedt (t h) tar över uppdraget som regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism. Der meddelade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid en pressträff på Rosenbad i Stockholm.

Anna Carlstedt ny samordnare mot extremism

ANNONS
|

Anna Carlstedt är forskare och har tidigare varit ordförande för Röda Korset och för IOGT-NTO. Någon erfarenhet av extremism har hon inte.

- Jag har lång erfarenhet av samverkan mellan civilsamhället och myndigheter, säger hon till TT.

Carlstedt har skrivit flera böcker, bland annat om Nostradamus och om julmustens historia. Hon efterträder den tidigare polisen och riksdagsledamoten Hillevi Engström, som tog över efter att Mona Sahlin hastigt lämnade sitt uppdrag i våras efter misstankar om falska intyg till den egna livvakten.

ANNONS

En ickefråga

Hillevi Engström överlämnade i dag en utredning av den nationella samordnarens arbete, som pågått sedan sommaren 2014.

- Från att ha varit en ickefråga 2014 så är den på dagordningen i alla kommuner i dag, säger Engström.

Alla kommuner har ännu inte egna samordnare eller handlingsplaner. Men någon tvingande lagstiftning föreslår inte Hillevi Engström.

- Jag tror att det skulle kunna bli kontraproduktivt, säger hon.

En handlingsplan

Utredningen föreslår nu att kommunerna skaffar sig en lokal samordningsfunktion och en lägesbild över den lokala situationen kring den våldsbejakande extremismen. Utifrån den bör sedan en handlingsplan för att motverka den tas fram. Arbetet bör sedan skötas inom ramen för kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), som hittills mest handlat om naturkatastrofer, bränder och liknande.

På nationell nivå föreslås att MSB tar över den nationella samordnarens uppgifter, som upphör med utgången av 2017.

ANNONS

- Jag tror att det är klokt att göra det, säger Anna Carlstedt.

Hon tillträder uppdraget den 1 januari 2017.

Fakta: Nationella samordnaren

Tillsattes av Alliansregeringen 2014.

Uppdraget är att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism i landet.

Den består i dag av tre miljöer: den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

Den nationella samordnarens uppdrag upphör 2018 och föreslås då gå upp i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Källa: Regeringen

ANNONS