Var tredje småhusägare har mätt radon i sitt hem. Alltför få, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Arkivbild.
Var tredje småhusägare har mätt radon i sitt hem. Alltför få, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Arkivbild.

Alltför få mäter radonhalten i hemmet

Endast var tredje småhusägare har mätt radonhalten i hemmet trots att de flesta känner till farorna med den cancerframkallande gasen.

ANNONS

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden men även i byggmaterialet blåbetong. Om man exponeras under lång tid ökar risken för lungcancer – radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har genom 1702 telefonintervjuer undersökt allmänhetens kunskaper om, och attityder till, radon. Nästan alla är medvetna om att radon kan vara hälsofarligt och åtta av tio vet att gasen kan finnas i bostäder. Siffran var dock lägre, 68 procent, bland yngre.

- Yngre personer hade lite sämre kunskaper, det var något som stack ut, säger Tomas Persson till TT.

ANNONS

Farligt för rökare

Det är också få som känner till att radon är särskilt farligt för rökare, även bland rökarna själva.

- Det var mindre än hälften av rökarna som kände till att hälsorisken vid radonexponering är större för dem jämfört med för icke-rökare och det var lite förvånande.

Bland småhusägare, som själva är ansvariga för att mäta radonhalten, är medvetenheten om radon hög. Trots det vet inte en av fem om det finns blåbetong i den egna bostaden och endast en av tre småhusägare har mätt radonhalten i huset. Alltför få enligt SSM.

- Det är allvarligt eftersom man vet att det finns ett relativt stort antal bostäder som ligger över den referensnivå för radonhalt som ej bör överskridas, säger Tomas Persson.

- Det är klart att man bör göra en mätning för att kolla hur man ligger till. Skulle man ligga över så referensnivån finns det olika åtgärder man kan göra för att sänka radonhalten.

ANNONS

Att så få genomför mätningar beror alltså inte på okunskap.

- Det kanske beror på att man tycker det är krångligt eller dyrt eller att man inte tror att det drabbar den egna hälsan. Men att göra en mätning av radon är enkelt och billigt.

Billig mätning

En radonmätning kostar, enligt Tomas Persson, under 1000 kronor. Behöver man göra en sanering finns ett radonbidrag som ska täcka 50-procent av kostnaderna på maximalt 25000 kronor.

Kunskapen om radon var mindre bland boende i hyresrätt, enligt SSM:s undersökning. Den som bor i lägenhet behöver vanligtvis inte själv genomföra radonmätningar, ansvaret ligger hos fastighetsägaren. Bor man i hyres- eller bostadsrätt kan man vända sig till sin kommuns miljö- och hälsoskyddskontor och kolla om det är gjort en mätning i fastigheten, eller fråga sin fastighetsägare.

- Man kan även kontakta sin kommun om man bor i en hyresrätt eller bostadsrätt i fall fastighetsägaren inte är intresserad av att kontrollera radonhalten. För kommunen har möjlighet att ställa krav, säger Tomas Persson.

ANNONS
TT

Fakta: Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

2009 uppskattade boverket att cirka 250000 småhus och 75000 lägenheter hade en radonhalt över den nationella referensnivån på 200 Bq/m3.

Den 1 oktober började ”radonmätningssäsongen”. Radon i bostaden bör mätas i minst två månader under eldningssäsongen, som normalt är 1 oktober till 30 april

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

ANNONS