Risken för översvämning väntas öka. Bilden visar ett bostadsområde vid Södra Kungsvägen i Gävle efter de kraftiga skyfallen 2021.
Risken för översvämning väntas öka. Bilden visar ett bostadsområde vid Södra Kungsvägen i Gävle efter de kraftiga skyfallen 2021. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Allt värre skyfall – så skyddar du ditt hem

”Swimmingpool” i källaren, mögelskador och bajsvatten som forsar upp ur toaletten.
Här är expertens tips om hur du undviker vattenkatastrofer i hemmet när extremregnen blir allt vanligare.

ANNONS
|

Kraftiga skyfall har ställt till det för många husägare den senaste tiden – inte minst under ovädret Hans. Men trots att extrema regn väntas öka i klimatkrisens spår är medvetenheten om hur man skyddar sitt hus förbluffande låg. Det menar Mattias Hjerpe vid Linköpings universitet som forskar om fastighetsägares förmåga att klimatanpassa sina hus.

– Många vet inte ens att fastighetsägaren är ansvarig för att skydda sin egendom och det är på tiden att fler börjar bry sig, säger han.

Här är hans bästa tips om hur man kan ”skyfallstesta” sitt hus och förebygga översvämning:

1. Spana in omgivningen

Gå runt huset och titta: hur ligger det i terrängen – lågt, plant eller högt? Hur lutar marken, både nära huset och vägarna omkring?

ANNONS

Vilken sorts mark är det? Hårdgjorda ytor såsom asfalt, stenläggning eller grus som inte släpper igenom vatten, eller mark som regnvatten kan sippra ner genom? Hur högt entréer och ventiler sitter spelar också in.

– De flesta hus är byggda så att vattnet ska rinna bort från fasaden, men ibland blir det tvärtom. Till exempel att man på baksidan har en slänt, och där har man oftast en mindre tät altandörr direkt in till vardagsrummet.

Att spola med vattenslang på tomten kan ge vägledning om hur vattnet skulle rinna. Men eftersom hur torr eller blöt marken är påverkar flödet så kanske inte resultatet blir likadant när väl regnet kommer, poängterar Hjerpe.

Om du upptäcker risker - gör det svårare för vattnet att komma fram till de delar av fasaden där det finns dörrar eller andra öppningar, eller se till att dessa är vattentäta. Om du tror att vatten rinner in från gator eller grannar försök prata med kommunen och grannarna.

2. Kolla kartorna

Allt fler kommuner tar fram översvämningskarteringar, kartor som ger en tydlig hint hur vattenmassorna väntas röra sig vid kraftigt regn.

Kartorna utgår från ett visst scenario, ofta ett hundraårsregn.

– I vissa hus riskerar ju vatten att rinna in vid lägre regnnivåer och regnets intensitet spelar också in, säger Mattias Hjerpe.

ANNONS

3. Fråga grannar

Är du nyinflyttad, eller går i köptankar, passa på att fråga grannarna om området haft översvämningar förut. Det ger en indikation på vad man ska ha beredskap för.

Om det varit återkommande översvämningar kan man överväga extra översvämningsskydd, såsom lättmonterade skivor för att täcka för källarfönster, dörrar och ventilation. Tillfälliga vallar kan byggas av plast och sandsäckar.

4. Kontrollera källaren

Var extra uppmärksam om du har källare under markplan. Golvbrunnar kan släppa in vatten om det blir baktryck, vilket kan förebyggas genom att sätta in en backventil.

Finns utrustning såsom huvudströmbrytare eller värmecentral lågt placerade i källaren kan dessa behöva skyddas, exempelvis med en tät dörr.

Dyra prylar bör förvaras vattentätt. Men fotoalbum, familjeklenoder eller annat du är väldigt rädd om är klokast att ha på markplan, råder Hjerpe.

5. Leta sprickor och hål

Sprickor i husgrunden, hål i taket och skorsten utan huv kanske inte märks vid vanliga regn, men däremot vid kraftiga skyfall.

– Om du har skyfallsglasögonen på kan du hitta hål och förebygga att några hundra liter vatten forsar in.

6. Ha koll på avlopp, rör och brunnar

Rensa och se över skicket på stuprör, hängrännor, dagvattenbrunnar och dräneringsrör.

Under skyfall korkas ofta brunnsgaller igen av löv och annat - så håll koll och skrapa bort dem.

ANNONS

Mattias Hjerpe betonar även vikten av att veta vilken sorts avloppssystem området har.

Studier har visat att översvämningsrisken är fyra gånger högre om huset är anslutet till ett så kallat kombinerat avlopps- och dagvattensystem, då regnvattnet åker ner i samma system som toaletten är kopplad till.

– Vid intensiva regn kan det som spolats ner komma upp igen – en av de tråkigare sakerna att drabbas av, även om det är i utspädd form, säger Hjerpe.

Vilken typ av system ditt område har kan va-huvudmannen, oftast en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag, svara på.

Har du ett kombinerat system finns enligt Hjerpe ännu starkare skäl att försöka förebygga översvämning, exempelvis genom att installera backventil.

Fler borde börja tänka på hur de skyddar sitt hem mot översvämning, menar forskaren Mattias Hjerpe.
Fler borde börja tänka på hur de skyddar sitt hem mot översvämning, menar forskaren Mattias Hjerpe. Bild: David Brohede/TT
Tips för att säkra huset mot översvämning, till exempal att rensa stuprör och hängrännor.
Tips för att säkra huset mot översvämning, till exempal att rensa stuprör och hängrännor. Bild: Anders Humlebo
En en av många översvämmade källare efter skyfallen i Gävle 2021.
En en av många översvämmade källare efter skyfallen i Gävle 2021. Bild: Pernilla Wahlman/TT

Fakta: Regn, regn och åter regn

Nederbörden väntas öka i hela Sverige under höst, vinter och vår som en följd av klimatförändringarna.

När det gäller de mest intensiva regnen handlar det om "betydande ökningar".

Allra störst ökning väntas i de norra och västra delarna. I fjälltrakterna kan nederbörden öka med uppemot 25 procent.

Ökad nederbörd och mer intensiva regnfall ökar risken för översvämningar, som drabbar bebyggelse men även exempelvis vägar och VA-system.

Källa: Naturvårdsverket

ANNONS