Skylt uppsatt av Fagersta kommun med texten 'Afrikansk svinpest på vildsvin i Fagersta. Förbjudet att visats i skogarna'. Bild från september.
Skylt uppsatt av Fagersta kommun med texten "Afrikansk svinpest på vildsvin i Fagersta. Förbjudet att visats i skogarna". Bild från september. Bild: Pontus Lundahl/TT

Alla vildsvin i kärnområdet ska avlivas

Alla vildsvin i det svinpestsmittade kärnområdet kring Fagersta ska nu avlivas.
Förhoppningen är samtidigt att smittorisken kan vara över tidigare än beräknat.
– Vi har fått en väldigt god effekt av åtgärderna, säger statsepizootologen Karl Ståhl

ANNONS
|

Jordbruksverket går nu in i nästa steg av bekämpningen av den afrikanska svinpesten, som upptäcktes i början av september.

Verket har nu beslutat att alla vildsvin i kärnområdet ska avlivas. Dessutom ska stammen i den större smittade zonen i Västmanland minskas kraftigt, säger Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär vid Jordbruksverket, till P4 Västmanland.

Jakten ska ske med bland annat fällor och genom att mat läggs ut för att locka dit svinen.

När svinpesten upptäcktes fanns det enligt en bedömning cirka 500–1 000 vildsvin i den smittade zonen, varav cirka 100 i kärnområdet.

60 hittade

Enligt den senaste statistiken från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har 60 smittade vildsvinskadaver hittats.

ANNONS

Samtliga bedöms dock ha dött veckorna kring det att utbrottet upptäcktes.

– Vi har inga som vi vet har dött efter slutet av september. De kadaver vi hittar nu är alla mer eller mindre skeletterade, så de har dött för många veckor sedan, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

– Det kan ta fart igen, om vi har otur. Men det finns inte jättemycket vildsvin kvar i kärnområdet och inga tecken på att smittan kommit ut ur kärnområdet.

Ska testas

Sedan utbrottet har bland annat stängsel satts in för att hindra eventuellt smittade vildsvin att ta sig till nya områden.

Sammantaget har åtgärderna gett bra effekt, konstaterar Karl Ståhl. Förhoppningen är att området därför kan bli friförklarat från svinpesten snabbare än beräknat.

– I de länder som klarat sig bäst har det tagit åtminstone två år från det att det upptäckts tills att de friförklarats. Som snabbast kan det ta ett år, säger han.

Om och hur restriktionerna i området kan lättas kommer att bedömas löpande.

– Alla vildsvin som avlivas kommer att testas, då får man se om några vildsvin fortfarande bär på viruset, säger Karl Ståhl.

– Men just nu ser vi inte att det finns någon aktiv smittspridning.

Fakta: Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar med allvarlig sjukdom som följd och död oftast inom en vecka.

Bland symtomen finns feber, blödningar, vinglighet och dålig matlust.

Sjukdomen drabbar inte människor.

Sjukdomen finns i Europa sedan 2007 och EU sedan 2014.

Allmänhet och jägare i hela Sverige, men framför allt i Västmanland, uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA.

Grishållare uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

ANNONS