Till sist satte räddningstjänsten in sina bandvagnar i arbetet med att undsätta förare. Arkivbild.
Till sist satte räddningstjänsten in sina bandvagnar i arbetet med att undsätta förare. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Alla skyller på varandra efter kökaoset på E22

Räddningstjänsten fick ingen information och polisen prioriterade personskador. Båda menar att kommunikationen med Trafikverket brast i samband med snökaoset på E22.
– Jag förväntar mig att de kan snöröja, säger Anders Olofsson på Räddningstjänsten.

ANNONS

Kaoset som uppstod på E22 i början av januari har utretts både externt och internt. Trafikverket slår ifrån sig kritiken och hänvisar till räddningstjänsten och polisen, som i sin tur utgick från att Trafikverket hade ett inledande ansvar för situationen.

Anders Olofsson, operativ räddningschef på Räddningstjänsten i Kristianstad, delar den bilden.

– Trafikverket bedriver ju statliga vägar och får pengar för det. Jag förväntar mig att de kan snöröja och hålla vägar öppna.

– Om det är en järnvägsolycka kommer en olycksplatsansvarig från Trafikverket och tar hand om detta.

Helt annat agerande

I vanliga fall blir Räddningstjänsten inkopplad i ett tidigt skede när en olycka inträffar, men i det här fallet tog det åtta timmar innan de fick information från Trafikverket, enligt Anders Olofsson.

ANNONS

– Varför vi inte fick någon information om några olyckor vet jag inte. Om vi hade varit inblandade i ett tidigare skede tror jag att vi hade hanterat det på ett helt annat sätt, säger han.

Känner ni er trygga med att kunna hantera situationen bättre nästa gång?

– Vi hade något snöoväder en vecka senare, i västra Skåne, och då var det ett helt annat agerande från Trafikverkets sida. Så absolut, säger Anders Olofsson.

Sämre samverkan med Trafikverket

Polisen blev liksom Trafikverket informerad om snökaoset på E22 i ett tidigt skede, men händelsen fick ingen särskild status.

– Det är helt i linje med hur vi arbetar. Det fanns trafikhinder och massa snö samtidigt som vi hade personskador. I det läget är polisens uppdrag att prioritera personskador, säger Thomas Johansson, kommunikatör på polisen och fortsätter:

– Jag vet inte hur många gånger jag har behövt förklara att det är Trafikverket som är väghållaren.

Vad var det som gick fel?

– Vi alla kan bli bättre på att samverka. Samverkan mellan blåljusverksamheterna fungerade bättre än den med Trafikverket. Det beror ju på att vi arbetar tillsammans i vardagen.

ANNONS