Nämndemannasystemet bör ses över igen, anser advokaten Bengt Ivarsson. Arkivbild.
Nämndemannasystemet bör ses över igen, anser advokaten Bengt Ivarsson. Arkivbild.

Advokat vill se ny utredning om nämndemän

Den omdiskuterade misshandelsdomen i Solna tingsrätt väcker på nytt frågan om nämndemännens vara eller icke vara. Låt dem vara kvar – men ta bort den partipolitiska kopplingen och se till att kvalitetskontrollen blir bättre, anser advokaten Bengt Ivarsson, som tidigare utrett systemet.

ANNONS
|

- Det fungerar inte som det är nu. Det här från Solna är bara ytterligare ett exempel. Vi har haft rasistiska nämndemän, vi har haft jäviga nämndemän och annat som har kostat skattebetalarna stora pengar och som har minskat tilltron till domstolarna, och det är mycket allvarligt, säger Bengt Ivarsson, tidigare ordförande för Sveriges advokatsamfund.

Juristdomaren och en nämndeman ville fälla. De två andra nämndemännen ansåg att mannen skulle frias för misshandel, bland annat för att han hans familj verkade vara "en bra familj, till skillnad från hennes". Så står det i en dom från Solna tingsrätt, som de senaste dagarna väckt stor uppmärksamhet och upprördhet.

ANNONS

Hälften politiska

Samtidigt har den återigen riktat ljuset mot nämndemannasystemet. En del ifrågasätter varför lekmän över huvud taget ska sitta med och döma, medan andra väljer en något mjukare linje.

Bengt Ivarsson är en av de senare. Han medverkade som expert i den så kallade nämndemannautredningen, som presenterade sina resultat 2013. Då rekommenderades att vem som helst ska få ansöka om att få bli nämndeman och att hälften av alla nämndemän tas ur denna grupp. Den andra halvan ska som i dag rekryteras av de politiska partierna.

Bengt Ivarsson går nu ett steg längre, och vill ta bort den partipolitiska kopplingen helt och hållet. Det är en demokratifråga, anser han. Bara tre till fyra procent av befolkningen är medlemmar i ett politiskt parti.

"Skadar domstolarna"

- Så i praktiken är 96–97 procent av befolkningen uteslutna. Även om det inte är något formellt krav att man ska vara partimedlem är det ändå så det i praktiken det fungerar.

Nämndemännen är viktiga för att allmänheten ska få mer insyn i det som händer i landets domstolar, så de bör vara kvar enligt Ivarsson. Men om inte regeringen tar tag i den här frågan så skadar det domstolarna, säger han.

ANNONS

- Jag tycker att Morgan Johansson ska se till att tillsätta, gärna en parlamentarisk kommitté, som ser över nämndemannasystemet och som har som direktiv att ta bort den partipolitiska kopplingen. Den bör också titta på hur man får en bra kvalitetskontroll på de nämndemän som ska delta.

"Stort ansvar"

Justitieminister Morgan Johansson (S) ger sin syn i ett skriftligt uttalande:

"Jag kan inte kommentera en enskild dom. När det gäller nämndemannasystemet så genomförde en bred riksdagsmajoritet 2014 ett antal reformer. Bland annat infördes obligatorisk utbildning och det blev lättare att entlediga olämpliga nämndemän. De politiska partierna har ett stort ansvar när det gäller att nominera personer som är lämpliga för uppdraget. Jag noterar att det nu pågår processer både i Centerpartiet och i den aktuella domstolen."

TT

Fakta: Nämndemannasystemet

En nämndeman är en person som utan juridisk utbildning är med och tillsammans med juristdomare dömer i olika mål och ärenden i tingsrätt och hovrätt samt förvaltningsrätt och kammarrätt.

Nämndemännen genomgår en introduktionsutbildning innan de börjar tjänstgöra. De förväntas inte ha någon juridisk utbildning, det är juristdomaren som står för den kunskapen. Meningen är att det är "vanliga människor" som är med och avgör målen.

Nämndemän väljs i kommun- och landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. Uppdraget är dock opolitiskt och man får inte låta sig påverkas av sina politiska åsikter.

Källa: blinamndeman.se

ANNONS