Västtrafik inför civila kontrollanter i Göteborg

Snart kommer Västtrafik att testa civilklädda biljettkontrollanter på bussar och spårvagnar igen – en metod som inte har använts på många år.
– Vi hoppas och tror att många sympatiserar med att vi är tvungna att göra detta, säger Lars Backström, Västtrafiks vd.