Dick Nord på sitt boende Hultagården utanför Kungsbacka.
Dick Nord på sitt boende Hultagården utanför Kungsbacka. Bild: Uppdrag granskning

Vårdare ofredade autistiske Dick Nord – hovrätten fastställer tingsrättens dom

Autistiske Dick Nord från Partille hotades med våld av personal på sitt LSS-boende i Kungsbacka. En av vårdarna åtalades och dömdes senare för ofredande men samtliga parter valde att överklaga.
Nu fastställer hovrätten tingsrättens dom – men skärper straffet.

ANNONS
|

Autistiske Dick Nord hotades med våld av personal på sitt LSS-boende i Kungsbacka, enligt en hemlig inspelning som SVT Nyheter Väst offentliggjorde för över ett år sedan.

I oktober förra året dömdes en av vårdarna för ofredande vid Varbergs tingsrätt.

– Jag är bara oerhört lättad, sa Dick Nords moster Emma Eriksson då.

Det var under våren 2019 som SVT Väst kunde avslöja med hjälp av en hemlig ljudinspelning från Hultagårdens boende i Kungsbacka hur autistiske Dick Nord, som då bodde på boendet, blev behandlad av personalen.

Vårdare får dagsböter

I inspelningen hörs bland annat hur en i personalen lägger en saccosäck på Dick Nord när han ligger på rygg i en säng och samtidigt trycker ner Dick med ett knä mot hans bröstkorg. Med sina händer håller han fast saccosäcken så att Dick inte kan komma loss och först efter tillsägelse från en kollega ska den anställde ha klivit av.

ANNONS

Domen överklagades till hovrätten av både åklagare, vårdarens försvarare och även målsägandebiträdet.

Hovrätten fastställer i sin dom att vårdaren ska dömas för ofredande men väljer att gå på åklagarens linje när de anser att straffvärdet för den åtalade gärningen är högre än vad tingsrätten tidigare bedömt.

De ändrar därför påföljden till villkorlig dom förenad med 70 dagsböter om 130 kr. Detta motiverar de bland annat på att vårdaren inte blivit avskedad utan själv sagt upp sig, vilket tingsrätten tidigare hävdat.

– Det är ju så att hovrätten också funnit att det är ett ofredande men det som de också nu delar med mig är min uppfattning att det ska förenas med dagsböter. Det blir en straffskärpning, säger Lena Lithner, vice chefsåklagare efter att hon tagit del av hovrättsdomen under onsdagen.

Åklagaren: ”Viktigt att kunna driva målet med framgång”

Hon betonar att straffskärpningen i målet blir en viktig framgång eftersom det utmärker sig genom att ha en målsägande som inte kan tala för sig själv.

– Han har aldrig kunnat höras i det här målet och har inte kunnat berätta vad som hänt, han har inte det språket. Då är det viktigt att det ändå är möjligt att driva målet med framgång trots detta. Det är rätt ovanligt att vuxna inte kan höras, de fall där det förekommer rör det oftast barn, säger hon.

ANNONS
Åklagare Lena Lithner är nöjd med straffskärpningen i hovrätten.
Åklagare Lena Lithner är nöjd med straffskärpningen i hovrätten. Bild: Anders Andersson

Målsägandebiträdet hade velat se ett fängelsestraff i hovrätten medan försvararen ansåg att vårdaren skulle frias helt.

Tingsrätten bedömde straffvärdet till två månader, hovrätten höjer det nu till tre.

– Nu blev det en villkorlig dom men det kanske hade blivit fängelse om vårdaren dömts för brott tidigare, säger vice chefsåklagare Lena Lithner.

Hovrätten beslutar också att det skadestånd som vårdaren ska betala till Dick Nord uppgår till 22 500 kronor samt att vårdaren är ersättningsskyldighet till staten för kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet vid tingsrätten till 20 000 kronor.

”Missbrukade förtroendet som vårdare”

När hovrätten i sin dom tar ställning till de omständigheter som framkommit i tingsrätten skriver de att det rör sig om ett straffvärde klart högre än vad som är vanligt förekommande vid ofredande.

”I skärpande riktning verkar särskilt att vårdaren vid gärningen utnyttjade den funktionshindrade Dick Nords svårigheter att värja sig och missbrukade det särskilda förtroende han hade fått som Dick Nords vårdare. I samma riktning talar också att vårdarens angrepp pågick under en inte helt kortvarig tid i Dick Nords hem.”

Överklagande av hovrättens dom ska ske senast den 29 december.

Lång historia av förflyttningar

GP har tidigare skrivit om Dick Nords situation, hur han under de senaste åren flyttats runt från boende till boende trots att hans funktionsvariation och autism gör honom särskilt känslig för förändringar.

ANNONS

Enligt LSS-lagen är det Partille, hans hemkommun, som ansvarar för att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Efter att inspelningen offentliggjordes flyttades Dick Nord från Kungsbacka till ett nytt boende i Oskarström utanför Halmstad som drivs av Humana.

Där blev situationen inte bättre för honom, boendet kritiserades av IVO, inspektionens för vård och omsorg, och hans anhöriga tog ärendet till förvaltningsrätten där de fick rätt att Dick Nord skulle få placeras på ett boende i Partille kommun.

”Enda sättet att rädda livet på Dick”

Partille kommun valde däremot att överklaga till kammarrätten men där fick Dick Nord rätten på sin sida.

Trots det kunde Partille kommun inte erbjuda Dick Nord en plats när boendet i Oskarström sa upp honom.

Enligt tidigare uppgifter till GP erbjöd Partille kommun honom en plats i antingen Nyköping eller Lödöse i väntan på att ett nytt gruppboende skulle färdigställas.

Hans anhöriga önskar att han fick komma hem till Partille men kommunen anser inte att det är möjligt. De anhöriga har flera gånger påpekat att de inte tror att Dick Nord kommer att klara att flytta ytterligare två gånger, då han är mycket känslig för förändringar.

Därför valde hans anhöriga att förra året starta en insamling för att kunna köpa ett hus till Dick Nord i Partille. Där hoppas de själva kunna bygga upp en verksamhet runt Dick Nord där han kan bo på lång sikt.

ANNONS

– Vi ser det som enda sättet att rädda livet på Dick, sa hans moster Emma Eriksson då.

ANNONS