Räkor från svenska fiskare inte längre MSC-certifierade

MSC har bestämt sig för att ta bort sin hållbarhetsmärkning av svenskfångade räkor. Beslutet baseras på nya modeller för att bedöma räkbeståndet, men fiskarna håller inte med om att räkan skulle vara mer hotad än tidigare.
– Vi fiskar ju efter de regler och kvoter som biologerna tagit fram. Vi är inte intresserade av att kapa linan som vi hänger i, säger räkfiskaren Jonas Klingander.