Ny rapport: Stora brister i arbetsmiljön hos räddningstjänsten

I november kunde GP berätta om att anställda på Bohus räddningstjänstförbund larmade om stora brister i arbetsmiljön, med en mångårig tystnadskultur och en ledning som utövar härskarteknik mot de anställda. Nu visar en extern kartläggning en liknande bild.
– Vi klarar inte vårt uppdrag, säger en anonym brandman.