Felaktig karta lurade experterna – sedan rasade marken vid E6

Skredet vid E6 i Stenungsund i september utreds fortfarande. Men en granskning av SVT visar att en felaktig karta lurade experterna att godkänna en flera meter hög markhöjning.
Kartan visade stabilt berg – där det i verkligheten fanns skredkänslig lera.

ANNONS
|

Slänten ovanför E6 i Stenungsund, som rasade i september i fjol och drog med sig delar av motorvägen, hade höjts med flera meter. Syftet var att bygga en företagspark i området.

Nu visar en granskning av SVT att en karta, som låg till grund för att markhöjningen godkändes, var felaktig. På kartan ser marken i slänten ut att bestå av ytligt liggande berg. I verkligheten fanns där en så kallad djuphåla med skredkänslig lera.

Den felaktiga kartan fick expertmyndigheten Statens geotekniska institut, SGI, att godkänna markhöjningen.

Kartföretaget nobbar media

– Den redovisningen som fanns i utredningen var felaktig, det vet vi i dag, säger David Rudebeck, geotekniker på SGI, till SVT.

ANNONS

Enligt SGI hade troligen en annan bedömning gjorts av slänten om kartan varit korrekt.

– Det är beklagligt, speciellt när det fått sådan avgörande betydelse för den tolkningen som vi gjorde av skredförhållandena i området, säger David Rudebeck till SVT.

Företaget som tagit fram kartan, företaget Norconsult, vill inte låta sig intervjuas utan skriver i mejl till SVT att man av hänsyn till den pågående utredningen inte vill ”kommentera saken i media”.

LÄS MER:Så mycket väntas jordskredet kosta

LÄS MER:Bilarna kvar i skredområdet i Stenungsund

LÄS MER:Här är räddningstjänstens egna bilder från jordskredet

ANNONS