Så skriver du en insändare till Fria ord

Tänk på att hålla dig kort! Skrivregler finner du här nedan:

ANNONS
|

Ett inlägg bör vara högst 2 000 nedslag med mellanslag. Vi förbehåller oss rätten att redigera texten samt sätta rubrik. En replik ska i regel inte vara längre än texten man svarar på.

Du måste bifoga namn, adress och telefonnummer dagtid.

Det går bra att använda signatur, men vi ger förtur åt insändare undertecknade med namn. Inlägg som innehåller angrepp på namn­given person måste undertecknas med namn.

Mejla din insändare till friaord@gp.se.

ANNONS