Rödgrön budget med både satsningar och sparpaket

De rödgröna presenterade satsningar på miljö, trygghet och jämlikhet men ska också försöka spara pengar genom minskad byråkrati. Det behövs eftersom magrare år väntar.

ANNONS
|

– Göteborg går på det stora hela bra men vi har haft några års urholkning när det gäller tilldelning av resurser. Här behöver vi resursförstärkningar från staten på ett eller annat sätt. Vi behöver också anpassa kostymen, säger kommunstyrelsen ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Besparingarna under de kommande åren handlar inte om att bli färre utan främst om att skapa en effektivare kommunal förvaltning. I den rödgröna budgeten som presenterades i går ska Göteborgs stad spara 55 miljoner genom att effektivisera inköpsprocessen och skära i IT- och administrationskostnader.

– Det naturliga är kanske att börja räkna skallar men vi gör bedömningen att det finns ganska mycket byråkrati där vi kan börja och städa, säger Ann-Sofie Hermansson.

ANNONS

Vissa delar av budgeten, som en satsning på trygghet på 18,5 miljoner, har varit kända sedan tidigare. Detsamma gäller satsningen på förskolan där 50 miljoner skjuts till nästa år, 60 miljoner året därefter och 70 miljoner år 2020. Målet är minskade barngrupper och mer behörig personal. Göteborgs demografiska utveckling gör också att fler förskolor behövs under kommande år, enligt Ulf Kamne (MP).

– Förskolesatsningen är jätteviktig för att barn ska ha en bra vardag och i förlängningen ett jämlikt Göteborg. Man skulle säkert kunna tillföra mer pengar om vi hade haft en kö av personal att anställa och fler lokaler tillgängliga, säger Ulf Kamne (MP).

En av de tyngsta satsningarna i budgeten handlar om miljöfrågan. Tio miljoner satsas på att skapa ett fossilfritt Göteborg under 2018. Den summan ska sedan öka till 15 miljoner år 2020. Dessutom avsätts 80 miljoner kronor till investeringar inom klimatområdet under de två kommande åren.

– Vi jobbar nu under året här med vilka åtgärder som är lämpliga och som sedan ska genomföras nästa år. Det här är bråttom, säger Ulf Kamne (MP).

Budget innehåller också en satsning på villkoren för vissa grupper av kommunanställda. Det innebär bland annat bättre villkor för nattarbetare och att karensdagen vid sjukdom kommer att slopas för förskolepersonal. Det är en välbehövlig satsning, menar Daniel Bernmar (V).

ANNONS

– De här satsningarna handlar om något som varit ett bekymmer för väldigt många kommunanställda. Vi ser de här problemen och försöker rätta till dem, säger han.

FAKTA: De rödgrönas budget

De rödgrönas budget presenterades under gårdagen. Under 19 och eventuellt 20 juni ska budgetfrågan avhandlas i kommunfullmäktige. Budgeten har goda förutsättningar att gå igenom förutsatt att allianspartierna, SD och Vägvalet inte gör gemensam sak utan, likt tidigare år, röstar på sina egna budgetar.

I och med den rödgröna budgeten kommer resurserna inom Göteborgs kommun att fördelas enligt nedan:

  1. 16 procent går till förskola och barnomsorg
  2. 20 procent till grundskolan
  3. 8 procent till gymnasier och vuxenutbildning
  4. 13 procent till individ- och familjeomsorg
  5. 13 procent till arbetet med funktionshinder
  6. 4 procent till kultur och fritid
  7. 18 procent till äldreomsorg
  8. 9 procent i övriga kostnader
ANNONS