Renova kan slippa konkurrera om sopor

ANNONS
|

Sedan slutet av 1990-talet har sophämtningen i Göteborg upphandlats i konkurrens. Så vill inte den rödgröna majoriteten i nämnden för kretslopp och vatten ha det i fortsättningen. Politikerna från V, MP och S har föreslagit att det kommunala bolaget Renova i stället direkttilldelas avfallshantering, utan upphandling.

Inga problem tycker V

Vänsterpartisten Jöran Fagerlund är ordförande i nämnden. Han tycker inte att det är något problem att särbehandla Renova.

– Vår uppgift är att ta hand om hushållsavfall och skapa ett kretsloppssamhälle, inte att gynna företag. Har vi ett starkt utvecklingsarbete inom Renova kan dessutom andra företag dra nytta av de erfarenheterna.

ANNONS

Jöran Fagerlund menar att det skulle vara enklare att höja ambitionerna i miljöarbetet om direkttilldelning infördes. Dessutom tycker han att staden har ett intresse av att Renova inte konkurreras ut på marknaden.

– Om vi skulle hamna i en situation, som i Stenungsund eller Stockholm, där det lägsta budet vinner och det sedan visar sig att det inte fungerar, då står vi där och har ansvar för att samla in soporna. Direkttilldelning är en riskminimering för oss som ägare och verksamhetsutövare.

Bakläxa för tjänstemännen

Förvaltningens tjänstemän förordade fortsatt upphandling, men fick bakläxa. I ett nytt tjänsteutlåtande skriver de att direkttilldelning troligen kommer att bli dyrare för skattebetalarna än upphandling i konkurrens.

Hur mycket dyrare kommer det att bli?

– Det vet vi inte än. Och jag är inte säker på att det blir dyrare om man har samma krav på utvecklings- och miljöarbete och bra villkor för de anställda. Det är inte nödvändigtvis så att det blir dyrare, i alla fall inte på lång sikt, säger Jöran Fagerlund.

Oppositionen vill upphandla

Inte heller Claes Johansson (M), andre vice ordförande i nämnden, har någon siffra på vilka ekonomiska konsekvenser en direkttilldelning kommer att få. Han vill helst att all sophantering sker genom upphandling.

ANNONS

– Vi får ett lägre pris och bra kvalitet om vi upphandlar. Det finns risker för skattebetalarna med direkttilldelning.

Frågan har även varit en vända i stadshuset eftersom den berör Renova som samägs av 11 kommuner. Enligt kommunalrådet Jonas Ransgård (M) ska den rödgröna gruppen ha landat i en kompromiss där 60 procent direkttilldelas och 40 procent upphandlas. Jöran Fagerlund bekräftar att en kompromiss är på gång. Jonas Ransgård tycker att kompromissen är "köpbar".

– Jag hade förstås gärna sett att fördelningen varit mer 50-50. Jag har stämt av med de borgliga kommunalråden i grannkommunerna. De är angelägna om att det finns en hyfsad samsyn så att de inte plötsligt är delägare i ett bolag som ska bygga upp en stor organisation för att sedan montera ned den igen.

Klar majoritet i nämnden

Det både Jonas Ransgård och Claes Johansson hoppas på är att allianspartierna efter nästa val har majoritet i både kretslopp- och vattennämnden och i kommunfullmäktige. Då vill de återinföra upphandling, så snart det är möjligt.

– Nu har vi oklara majoritetsförhållanden i Renovas styrelse och i kommunfullmäktige, men inte i nämnden. Vår förhandlingsposition är inte synnerligen god, säger Jonas Ransgård.

Under måndagen tas beslut i frågan på kretslopp- och vattennämndens möte.

ANNONS

Sophantering

  1. Kretslopp- och vattenförvaltningen ansvarar för avfallshantering och vattenförsörjning i Göteborgs stad.
  2. Sedan 1998 har sophämtningen varit konkurrensutsatt.
  3. För närvarande är det tre aktörer som hämtar hushållsavfall: de kommunala bolagen Renova AB och Renova Miljö, samt norska bolaget Nordisk Återvinning Service AB. Det sistnämnda kör vita bilar och hämtar avfall i Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo (utom Södra skärgården)
  4. Förutom sophämtning driver Renova också behandlingsanläggningar som Sävenäs avfallskraftvärmeverk och anläggningen för förbehandling av matavfall på Marieholm.
  5. Renova ansvarar även för driften av fem återvinningscentraler och 14 miljöstationer som finns på bensinstationer
  6. Renova ägs av 11 kommuner i regionen.
ANNONS