Ostindiefararen Götheborgs öde avgjort

Näringslivet går in med pengar, så Ostindiefararen Götheborg kan stanna i staden. En lösning där ett antal byggherrar går in väntas blir helt klar inom ett par veckor.

ANNONS
|

Sedan 2010 har Svenska Ostindiska Companiet AB dragit på sig förluster i storleksordningen 65 miljoner kronor – och i våras tog ägarstiftelsens tålamod och pengar slut. I maj förklarade stiftelsen att båten var till salu.

Nu börjar förhandlingarna närma sig slutpunkten. LÄS MER: Oldsbergs glädje: "Känns som en seger"

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) berättar att stiftelsen kommer att äga Götheborg även i framtiden, men att nya finansiärer kommer in.

– Det är mycket som inte är riktigt klart än, men vi hoppas att det blir det inom en eller ett par veckor.

De ingår i ägarstiftelsen

I ägarstiftelsen ingår i dag SKF, AB Volvo och Stena tillsammans med de två kommunala bolagen Business Region Göteborg, BRG, och Göteborgs hamn. De intressenter som nu är på väg in är ett konsortium av byggherrar vid Järnvågen/Masthuggskajen,

ANNONS

– Men jag kan inte säga så mycket mer uppriktigt sagt, av affärssekretess, säger Ann-Sofie Hermansson.

Tre av stadens bolag kommer sannolikt också att finnas med i ägarbilden framöver: BRG, Göteborgs hamn och Göteborg & co.

– Men det rör sig om en mindre insats. Lejonparten står näringslivet för.

Välkomnar att näringslivet tar det ekonomiska ansvaret

Under de senaste åren har Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen vid några tillfällen fått rycka ut för att akut rädda Ostindiefararens ekonomi. Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen (M) säger att man från regionens sida i framtidsdiskussionerna gjort klart att det inte är aktuellt längre.

Han välkomnar en lösning där näringslivet tar det ekonomiska ansvaret.

– Jag vet inte så mycket, men det som sagts mig är att näringslivet i Göteborg är mer intresserat av att ta ansvar nu än vad man varit tidigare och det är i så fall välkommet, säger han.

"Det pratas om olika platser"

I dag ligger Ostindiefararen vid kaj på Eriksberg. Mattias Jonsson (S), ordförande i Älvstranden utveckling som äger kajplatsen säger att man varit med i diskussioner om var båten ska ligga i framtiden. Och att man från Älvstrandens sida kommer att vara behjälpliga med att hitta en plats.

– Det pratas om olika platser, men under överskådlig tid kommer den nog ligga kvar där den ligger i dag. I den diskussion jag varit med har vi sagt att vi ska vara öppna med att hjälpa till och hitta en plats. Vi bygger på båda sidor älven, så det är klart att det kan skapas utrymme, säger han.

ANNONS

Och att det, av allt att döma, nu blir så att Ostindiefararen finns kvar i staden uppskattar han.

– Det hade varit väldigt tråkigt om båten försvann från Göteborg.

"Ska inte komma några dolda kostnader"

Kommunalrådet Jonas Ransgård (M) vill också ha kvar skeppet i Göteborg och han är inte främmande för att staden gör en mindre insats ekonomiskt.

– Men det förutsätter att de största kostnaderna tas av andra än kommunen.

Och så kommer det bli, enligt Ann-Sofie Hermansson.

– Det är väldigt tydligt: här ska inte komma några dolda kostnader som dyker upp hos kommunstyrelsen rätt vad det är. Det ska inte hända, säger hon.

Från Svenska Ostindiska Companiets är det mer tyst om framtiden. Vd:n Peter Alexandersson och ägarstiftelsens ordförande ställde in en planerad intervju med GP, som skulle ägt rum under onsdagen, med förklaringen att man varken har tid eller någonting att säga i nuläget.

ANNONS