Olaglig kameraövervakning på Gustaf Adolfs torg

Stora och allvarliga brister i kameraövervakningen i Göteborgs stad. Det konstaterar stadsrevisionen efter en granskning.

ANNONS
|

Stadsrevisionen har granskat hur Göteborgs stad sköter kameraövervakning och funnit stora brister. Lars Bergsten (M) är ordförande i Stadsrevisionen och tycker att granskningen visar på alldeles för många fel.

- Jag ser synnerligenallvarligt på detta. Särskilt kameran vidRådhuset på Gustaf Adolfs torg är en skandal. Den hade suttit där i två år och filmatalla som går in och ut ur stadshuset. Hade vi inte påbörjat vår granskning hade den antagligen suttit där ännu.

Olovliga kameror har också funnit vid Kretsloppsparken och vid vagnhallen i Majorna.

- Det här handlar om trygghet och integritet för den enskilda. Man ska inte filmas utan att veta om det, säger Lars Bergsten.

ANNONS

För att en övervakningskamera ska får sättas upp krävs en utredning och en ansökan eller anmälan tilllänsstyrelsen. Men det räcker inte. När kameran väl är på plats ska det filmade materialet tas om hand på ett säkert sätt och uppföljningar ska göras. Inte hellerdär har Göteborgs stads rutiner fungerat.

- På något ställe kunde man bara gå in genom en dörr och fram till en dator och spela upp filmen. Så får det inte gå till, säger Lars Bergsten.

Det är politikerna i kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för kameraövervakningen.

- Här har man inte skött sin uppsiktsplikt. På varje ställe där det kan bli fel har det blivit fel,säger Lars Bergsten.

På många håll hörs rop på fler övervakningskameror, inte minst från Lars Bergstens partikollegor i Moderaterna. Alliansen i Göteborg har till och med döpt om övervakningskameror till "trygghetskameror". Lars Bergsten menar dock att man noggrant måsteöverväga för- och nackdelar med fler kameror.

- Vi ska inte filmas i onödan. Hittills har forskningen inte entydigt visat att man får ner brottsligheten med hjälp av fler kameror. Det enda ställe där de harhaft effekt är på parkeringsplatser.

Nu ska Stadsrevisionens rapport lämnas över till politikerna som sedan ska se till att reglerna i fortsättningen följs..När det gäller kameran vid receptionen i stadshuset på Gustaf Adolfs torg skaen ansökan haskickats till Länsstyrelsen, däremot har ingen utredning redovisats ännu.

ANNONS

Fakta: Regler för kameror

  1. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för kameraövervakning över platser dit allmänheten har tillträde. I vissa fall räcker det med en anmälan.
  2. För att kameror ska tillåtas krävs att övervakningsintresset, till exempel att förebygga brott, väger tyngre än enskildas intresse av att inte vara övervakade.
  3. i Göteborg ska andra brottsförebyggande åtgärder först utredas, redovisas skriftligt och prövas av ansvarig nämnd eller styrelse.
  4. Inspelat material ska skyddas.
  5. Övervakningen ska följas upp kontinuerligt.
ANNONS